Groene Daken-fonds kansrijk voor Zuidas

Op 1 juli was Eefje van Kessel te zien in de Zuidas Today Talkshow. Zij sprak onder meer over de noodzaak van het Groene Daken-fonds, en waarom zij graag ziet dat bewoners van de Zuidas hier snel gebruik van kunnen maken.

Groene Daken-fonds

Op initiatief van D66 is afgesproken in het coalitieakkoord dat Amsterdam onderzoek gaat doen naar de instelling van een Groene Daken-fonds. Tijdens de Zuidas Today Talkshow vroeg host Ruth Jansen aan Eefje van Kessel om dit toe te lichten. Eefje: “Om biodiversiteit te vergroten en Amsterdam Rainproof te maken zijn groene daken belangrijk. Bewoners worden aangemoedigd hun dak te vergroenen of zonnepanelen te plaatsen om klimaatdoelen te bereiken. Maar in Amsterdam heeft lang niet iedere bewoner zijn eigen dak. Dat geldt zeker ook op de Zuidas. Voor deze bewoners willen we het mogelijk maken om deel te nemen in een fonds dat groene daken en zonnepanelen op daken van vve’s, bedrijven en woningcorporaties mogelijk maakt. Door het samen te doen, gezamenlijk eigenaarschap, deel je de lusten maar ook de lasten.”

Eefje van Kessel (rechts) in gesprek met talkshow host Ruth Jansen Beeld: Zuidas Today Talkshow

Een leefbare Zuidas

Andere onderwerpen die aan bod kwanen, waren de Zuidas als vervoershub, de kwaliteit van de openbare ruimte en leefbaarheid van de Zuidas. D66 spant zich al jaren in om de Zuidas aantrekkelijker te maken voor wonen, werken en recreëren. De markt op donderdag en het Boelenbos zijn hier voorbeelden van. Maar ook het plan om een park aan te leggen op het Zuidasdok komt van onze partij. De komst van OBA Next naar de Zuidas zou van de Zuidas een gebied moeten maken waar iedereen graag naartoe wil komen. Dat plan lijkt van de baan maar D66 vind dat er nagedacht moet worden over een goed en haalbaar alternatief op die plek. Eefje riep kijkers die goede ideeën hebben voor een alternatief voor OBA Next op de Zuidas op om zich te melden.

Klik hier om de aflevering van de Zuidas Today Talkshow met Eefje van Kessel terug te kijken.