Betere bescherming van de gierzwaluw

Beeld: Vica Reout

Beperking leefgebied diersoorten
Steeds vaker worden bedreigde diersoorten structureel beperkt in hun leefgebied. In Amsterdam Zuid worden bijvoorbeeld gierzwaluwen vaak verhinderd om terug te keren naar hun nestje. Bij een inclusieve stad, hoort ook natuur. De bouwstijl de Amsterdamse School was decennialang een zegen voor de gierzwaluw, maar nu kunnen ze door bouwsteigers niet meer terugvliegen naar hun nestjes

Onbekendheid met broedgedrag
Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat gierzwaluwen elk jaar tussen mei en augustus terugkeren naar Amsterdam om te broeden. Ze zijn trouw aan hun nest en keren alleen terug naar de plek waar ze eerder hebben gebroed. 

Waar ligt de verantwoordelijkheid?
De verantwoordelijkheid om te onderzoeken of gierzwaluwen door bouwwerkzaamheden zullen worden gehinderd, ligt helaas bij vergunningaanvragers zelf. In sommige gevallen geldt alleen een meldplicht. Daardoor worden gierzwaluwen vaak in de weg gezeten door de bouw en komen dan niet meer terug naar hun nest. Daardoor daalt de populatie gierzwaluwen in onze stad.

Betere informatie, betere bescherming
We hebben in totaal ongeveer 50 kolonies gierzwaluwen in Amsterdam. Wij denken dat de gierzwaluw beter kan worden beschermd als de gemeente vergunningaanvragers en melders in de broedperiode op de hoogte brengt van de aanwezigheid van broedplaatsen in een pand. We hebben onlangs mondelinge vragen gesteld aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Zuid. We zetten ons in voor een concrete oplossing om de gierzwaluw te beschermen.

Als je meer wil weten over dit onderwerp of wil je meepraten over het onderwerp, laat het ons dan weten.

21.09.2023

In de verkenning van de uitbreiding van woningen in Buitenveldert, wordt verwezen naar de optie optoppen van woningen. Wij waren benieuwd wat het inhoudt en zijn daarom met een deel van de stadsdeelcommissie naar zo’n recent opgetopte woning geweest. Het gaat hier om de recente optopping op de A.J. Ernststraat. 

21.09.2023

Twee ongevraagde adviezen voor een inclusiever stadsdeel aangenomen in stadsdeelcommissie Zuid.

19.07.2023

Ruim een maand geleden presenteerde onze stadsdeelvoorzitter Bart Vink het Actieplan Rattenoverlast Zuid. Deze week voegde hij daar in een memo de drie locaties aan toe waarmee begonnen wordt om met een breed scala aan maatregelen de overlast terug te dringen. De locaties zijn Minervaplein, Victorieplein en Museumplein.

03.07.2023

Steeds vaker worden bedreigde diersoorten structureel beperkt in hun leefgebied. In Amsterdam Zuid worden bijvoorbeeld gierzwaluwen vaak verhinderd om terug te keren naar hun nestje. Bij een inclusieve stad, hoort ook natuur. De bouwstijl de Amsterdamse School was decennialang een zegen voor de gierzwaluw, maar nu kunnen ze door bouwsteigers niet meer terugvliegen naar hun nestjes

03.07.2023

Met behoud van de stedenbouwkundige opzet van Buitenveldert is het mogelijk om extra woningen toe te voegen en voorzieningen op peil te houden. Dit bevordert de doorstroming op de woningmarkt en biedt kansen om verouderde woningen duurzamer te maken. Buitenveldert kan zo in de 21e eeuw uitgroeien tot een groen en levendig woon- en werkgebied, en beter worden verbonden met de Zuidas, de stad en Amstelveen. Dit blijkt uit een verkenning van stadsdeel Zuid.

03.07.2023

Met enthousiasme hebben wij kennis genomen van de verkenning voor Buitenveldert die onder leiding van stadsdeelvoorzitter Bart Vink (D66) is opgesteld. De D66-fractie ziet ook de dringende woningnood en het potentieel voor woningen. Het is hoog tijd voor een nieuwe visie voor Buitenveldert, met behoud van de karakteristieke eigenschappen van de wijk. Op die manier kunnen we meer woningen realiseren, de economie een impuls geven en verschillende groepen woningzoekenden aantrekken. Er is ruimte vo

21.09.2023

In de verkenning van de uitbreiding van woningen in Buitenveldert, wordt verwezen naar de optie optoppen van woningen. Wij waren benieuwd wat het inhoudt en zijn daarom met een deel van de stadsdeelcommissie naar zo’n recent opgetopte woning geweest. Het gaat hier om de recente optopping op de A.J. Ernststraat. 

21.09.2023

Twee ongevraagde adviezen voor een inclusiever stadsdeel aangenomen in stadsdeelcommissie Zuid.

19.07.2023

Ruim een maand geleden presenteerde onze stadsdeelvoorzitter Bart Vink het Actieplan Rattenoverlast Zuid. Deze week voegde hij daar in een memo de drie locaties aan toe waarmee begonnen wordt om met een breed scala aan maatregelen de overlast terug te dringen. De locaties zijn Minervaplein, Victorieplein en Museumplein.

03.07.2023

Steeds vaker worden bedreigde diersoorten structureel beperkt in hun leefgebied. In Amsterdam Zuid worden bijvoorbeeld gierzwaluwen vaak verhinderd om terug te keren naar hun nestje. Bij een inclusieve stad, hoort ook natuur. De bouwstijl de Amsterdamse School was decennialang een zegen voor de gierzwaluw, maar nu kunnen ze door bouwsteigers niet meer terugvliegen naar hun nestjes

03.07.2023

Met behoud van de stedenbouwkundige opzet van Buitenveldert is het mogelijk om extra woningen toe te voegen en voorzieningen op peil te houden. Dit bevordert de doorstroming op de woningmarkt en biedt kansen om verouderde woningen duurzamer te maken. Buitenveldert kan zo in de 21e eeuw uitgroeien tot een groen en levendig woon- en werkgebied, en beter worden verbonden met de Zuidas, de stad en Amstelveen. Dit blijkt uit een verkenning van stadsdeel Zuid.

03.07.2023

Met enthousiasme hebben wij kennis genomen van de verkenning voor Buitenveldert die onder leiding van stadsdeelvoorzitter Bart Vink (D66) is opgesteld. De D66-fractie ziet ook de dringende woningnood en het potentieel voor woningen. Het is hoog tijd voor een nieuwe visie voor Buitenveldert, met behoud van de karakteristieke eigenschappen van de wijk. Op die manier kunnen we meer woningen realiseren, de economie een impuls geven en verschillende groepen woningzoekenden aantrekken. Er is ruimte vo

Toont 6 van 33