Zomerupdate vanuit de fractie

De eerste maanden zitten erop. Nu kan ik me voorstellen dat je benieuwd bent naar hoe het ons als D66-fractie in de stadsdeelcommissie Amsterdam West bevalt. In deze fractie-update lees je daar meer over. We delen een aantal concrete resultaten, we staan stil bij een aantal andere onderwerpen die op de agenda stonden en benoemen welke onderwerpen we ons op zullen (blijven) richten na het zomerreces. Ook horen we graag waar we volgens jou als D66-lid én bewoner uit Amsterdam West mee aan de slag moeten.

Wat stond er op de politieke agenda in Amsterdam West?

In de eerste maanden merk je al snel hoe lokale politiek werkt: nieuwsgierig zijn en doorvragen, pro-actief met praktische oplossingen komen én keer op keer op zoek naar het compromis. Je hebt een meerderheid nodig om iets voor elkaar te krijgen en verschil te kunnen maken. Een aantal concrete resultaten? 

  • LHBTIQ+ acceptatie is helaas nog steeds niet vanzelfsprekend in ons stadsdeel. Vanaf de eerste vergadering zorgt Amanda dat er op een constructieve manier over dit onderwerp gepraat wordt. Bekijk haar maidenspeech terug via deze link (vanaf 42:46). Ook was zij samen met GroenLinks en de VVD één van de mede-indieners van het voorstel om de meldingsbereidheid van de LHBTIQ+ discriminatie te vergroten.
  • De routinier in onze fractie is Hans. Hij zorgt dat afval een prominente plek op de agenda heeft, er is ‘no time to waste’. Op zijn initiatief werd vlak voor het reces een ongevraagd advies aangenomen om de afvalproblematiek in ons stadsdeel te lijf te gaan. Hij pleitte – samen met de fractie van de VVD en GroenLinks – voor extra handhaving en een informatiecampagne. 
  • Zelf houd ik me onder andere bezig met de onderwerpen participatie en vergroening. Daarom schreef ik mee met een ongevraagd advies om bij op drie afval-hotspot (waar de afvalproblematiek groot is) containertuintjes te realiseren. Dit draagt bij aan de vergroening van het stadsdeel, vergroot de betrokkenheid van bewoners die de tuintjes beheren én leidt op de specifieke plekken tot een vermindering van het afvalprobleem. Ook dit voorstel vanuit de PvdA, GroenLinks en D66 en is inmiddels net als de twee eerder genoemde ongevraagde adviezen aangenomen.

Naast deze concrete adviezen zijn er tal van onderwerpen waarover gesproken wordt. Neem bijvoorbeeld het belangrijk en urgente woondossier, met als concreet voorbeeld het bestemmingsplan voor het Mercatorpark waar ongeveer 1.000 woningen worden toegevoegd. Of de gebiedsgerichte uitwerking van de sociale basis, een onderwerp dat eind in juni op de agenda stond. Hierbij hebben we voor Westerpark, Bos en Lommer en Oud-West/Baarsjes hebben getoetst of we de maatschappelijke opgaves in de gebieden herkennen. Ook hebben in mei we tijdens één van de vergaderingen onze zorgen gedeeld over proces- én de concepttekst van het stedelijke beleidskader voor horeca en terrassen.

Waar we ons op (blijven) inzetten?

Na het zomerreces gaan we met veel enthousiasme door waarmee we in april begonnen zijn. We laten het D66-geluid in ons stadsdeel horen en gaan op zoek naar pragmatische oplossingen die passen bij de idealen van onze partij. Dit betekent dat we ons – in elk geval – actief (blijven) inzetten op de volgende onderwerpen:

  • Werken aan wonen, met extra aandacht voor tijdelijke woonruimte voor starters en studenten, het transformeren van (bedrijfs)ruimtes naar woonruimtes én natuurlijk zetten we in op voldoende woningen in het middensegment 
  • Aandacht voor afval, voor veel bewoners is afval één van de grootste kritiekpunten. Maar, niet alleen bewoners hebben last van het rondzwervend vuil, het leidt op grotere schaal ook tot een negatieve impact op het milieu: het afval waait uit en vervuilt de directe omgeving.
  • Horeca en terrassen, we volgen actief de ontwikkelingen rondom het stedelijk beleidskader en de afwikkeling van de corona-terrassen
  • Openbare ruimte, op een creatieve manier kijken we naar kansen voor meer groen, meer sportvoorzieningen én meer kunst in de openbare ruimte
  • LHBTIQ+ acceptatie, dit is helaas nog niet vanzelfsprekend in ons stadsdeel 
  • Sociale domein, waarbij we ons richten op onderwerpen zoals het beperken van eenzaamheid, armoedeproblematiek en vergroten van jongerenparticipatie

Bewoners praten mee, ook jouw mening telt!

Bij (bijna) elke vergadering van de stadsdeelcommissie komen bewoners inspreken over een onderwerp dat hen bezighoudt. Dat kan gaan over een creatief idee om beter gebruik te maken van de openbare ruimte, of over een vraag met betrekking tot de (publieke) voorzieningen in jouw wijk. Je kan je zorgen delen over het afvalprobleem in jouw buurt of meepraten over het tekort aan fietsparkeerplaatsen in jouw straat. Heb jij iets waar je dagelijks tegenaan loopt of heb je een suggestie? Neem dan vooral contact met ons op of meld je aan als fractie-ondersteuner

Hans, Amanda en ik denken graag met je mee en helpen je graag om de juiste ingang te vinden binnen het stadsdeel. Als stadsdeelcommissieleden fungeren we als brug tussen de bewoners en het stadsdeel. Wij horen dus graag wat er in jouw woonomgeving speelt! Samen zorgen we voor een divers, dynamisch, én duurzaam stadsdeel waar iedereen zich thuis voelt en de kans krijg om mee te doen!

Bedankt voor je interesse en betrokkenheid. 

Groet, namens de D66-fractie Amsterdam West,

Kiki Norbruis