Bestuur D66 Amsterdam-Noord

De politieke afvaardiging van D66 in stadsdeel Noord steunt op een enthousiaste deelafdeling van de politieke vereniging D66. Deze deelafdeling heeft een eigen bestuur, dat momenteel bestaat uit drie personen.

Het bestuur organiseert politiek-inhoudelijke activiteiten en borrels en regisseert ook de campagne in het stadsdeel. Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor het samenstellen van de (advies)lijst voor de verkiezingen voor de stadsdeelcommissie. Het bestuur werkt nauw samen met de deelafdelingsbesturen van andere stadsdelen en met het bestuur van de D66-afdeling Amsterdam.