Start van het nieuwe politieke seizoen

Wat zijn de belangrijke onderwerpen voor D66 Alphen?

Inrichting jeugdhulp

Er zijn voor ons een aantal belangrijke thema’s. De meest actuele is de inrichting van de jeugdhulp per 1 januari 2024. We gaan wederom een grote slag maken in het goed organiseren van de hulp aan kinderen en jongeren binnen onze gemeente. Maar daar moet de komende maanden nog best wel wat voor gebeuren en dat is wel echt een spannend traject, waar we met vertrouwen naar kijken. 

Woningbouw Gnephoek, AZC en Oude Raadhuis

Verder zijn we natuurlijk in afwachting van definitieve besluitvorming over woningbouw in de Gnephoek en blijven we ons inzetten voor het realiseren van voldoende betaalbare woningen. Ook vinden we het belangrijk dat er duidelijkheid komt over het AZC bij de Hoorn en dat er keuzes worden gemaakt over de invulling van het Oude Raadhuis! 

Bestaanszekerheid

Daarnaast is voor ons bestaanszekerheid een belangrijk dossier. De komende periode hopen we dat er stappen gezet worden op de AlphenPas (een afspraak uit het coalitieakkoord) en willen we als fractie een beter gebruik van de minimaregelingen binnen onze gemeente. Niet alle doelgroepen worden nu nog bereikt en juist met een toenemende armoede moeten we waar we dat als gemeente kunnen, extra stappen zetten.