Ondergrondse waterbuffers in Alphen-stad

Het plan van D66 wethouder Gert van den Ham om twee waterbuffers in het stadscentrum van Alphen aan den Rijn te gaan plaatsen, is afgelopen week in de raadscommissie besproken en lijkt doorgang te gaan vinden. Een opsteker voor de klimaatbestendigheid van onze mooie gemeente!

Plan wethouder
Van den Ham

Het plan komt erop neer dat er ondergrondse buffers worden gerealiseerd waar overtollig regenwater na (innovatieve) zuivering wordt opgeslagen, om op een later moment weer te kunnen worden gebruikt voor zaken als irrigatie van het groen in het centrum. Het gaat hier om een innovatief traject dat samen met de stad Madrid en diverse universiteiten wordt uitgevoerd.

Enthousiasme vanuit onze fractie

Wij zijn erg enthousiast over het plan omdat het een significante bijdrage levert aan de reële problemen die ontstaan als gevolg van de klimaatproblematiek. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan
– het tegengaan van wateroverlast,
– verantwoord omgaan met water,
– het tegengaan van hittestress.

Doordat de ervaringen in Alphen breed in Europa kunnen worden toepast wordt een significante maatschappelijke bijdrage geleverd en positioneert Alphen aan den Rijn zich als stad die duurzaamheid serieus neemt.

D66 heeft aandacht gevraagd voor zorgvuldig omgaan met eventuele risico’s en het tijdig betrekken van winkeliers en inwoners zodat onnodige overlast door bouwwerkzaamheden kan worden voorkomen.