Meet Pieter-Jan Morssink, raadslid

We gaan door met de nadere kennismaking met onze raadsleden. Onderstaand ons gesprek met ons meest ervaren raadslid Pieter-Jan Morssink. 

Wie is Pieter-Jan Morssink?

Ik ben 58 jaar, getrouwd en woon in Hazerswoude-Dorp. Ik ben al zo’n 20 jaar actief voor D66 in de lokale politiek. Eerst als commissielid in het toenmalige Rijnwoude en vanaf 2010 in die gemeente als gemeenteraadslid. Na de fusie in 2014 van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude kwam ik in de  Alphense raad. Dus inmiddels 12 jaar raadslid en om maar direct een nog niet gestelde vraag te beantwoorden: “Het verveelt nog geen moment.”

Wat is er zo mooi/leuk aan het raadswerk?

Het mooie aan zowel raads- als commissiewerk is dat je met veel verschillende mensen in aanraking komt. Mensen met afwijkende standpunten, belangen die ze vertegenwoordigen, bepaalde gedragingen, verschillende wijze waarop ze naar de wereld kijken etc. En daarmee moet je als raadslid dealen. Dus goed luisteren, opkomen voor je eigen ( D66 ) belang en komen tot een afweging om uiteindelijk tot een definitief standpunt te komen. En uiteraard dat standpunt ook nog kunnen uitleggen aan iedereen. Ik kan je verzekeren: dit blijft mooi om te doen.

Toen je begon wist je vast nog niet wat je allemaal te wachten stond. Hoe ben je ooit verzeild geraakt in de lokale politiek?

Je hoort natuurlijk wel eens mooie verhalen van mensen die vertellen dat van jongs af aan de politiek trok. Bij mij was er een puur praktische aanleiding. Ook 20 jaar geleden was er bij ons in Rijnwoude al een hoop te doen over het drukke kruispunt bij Hazerswoude-Dorp. Moesten er stoplichten komen of een rotonde etc. In een onbezonnen ogenblik (?) heb ik hierover toen een e-mail gestuurd naar de D66 fractievoorzitter in Rijnwoude, Bert Bosch. Korte tijd later kreeg ik een telefoontje van hem en niet veel later zat hij bij mij aan de koffie of ik wellicht iets actiefs in de lokale politiek wilde doen, bijvoorbeeld als commissielid. De rest is geschiedenis.

Als je een toverstokje had wat zou je dan direct als resultaat willen neerzetten?

Redenerend vanuit mijn portefeuille Ruimtelijk en Economische domein zou ik direct zorgen voor voldoende betaalbare huizen binnen Alphen en de omliggende kernen. De woningmarkt moet echt van slot. Voldoende sociale en middenhuur woningen voor starters maar ook voor ouderen zodat de doorstroming weer op gang kan komen. 

En natuurlijk een tweede oeververbinding bij Boskoop, zodat niet al het verkeer over de Gouwe in Boskoop over de monumentale hefbrug en de Zijde hoeft te gaan. En met dezelfde zwaai van die stok wens ik dat de gemeente Waddinxveen het verzet staakt tegen de tweede oeververbinding ter hoogte van het Gouwebos. En als er toch geen beperkingen zijn: lossen we direct ook het verkeersprobleem bij Hazerswoude- Dorp op. Maar ja, ik realiseer me dat toverstokjes niet echt bestaan, net zomin als hele diepe zakken met geld bij gemeenten en provincies.

Heb jij mensen in de politiek die jou inspireren?

Mijn politieke bewustzijn heeft zich ontwikkeld in de jaren 70 en 80. Uit die tijd zijn mijn voorbeelden Joop den Uyl, Hans Wiegel, Jan Terlouw en Hans van Mierlo. Grote politici, eloquente sprekers en idealisten. Hoewel geen Nederlander, maar als mijn grote voorbeeld wil ik noemen Sir Winston Churchill.

Wat zie jij als grootste uitdaging voor de politiek de komende periode?  

Het herstel van geloofwaardigheid van de overheid en politiek. Dat er grote fouten zijn gemaakt is duidelijk, maar dat die fouten zo moeizaam of zelfs niet worden hersteld sloopt het vertrouwen en win dat dan maar eens terug. Het gezegde “vertrouwen komt te voet maar gaat te paard” is een grote waarheid.

Daarnaast moeten een aantal zeer principele keuzes worden gemaakt ( denk bijvoorbeeld aan stikstof, duurzaamheid etc ) waar sommige mensen het mee eens zullen zijn, maar een groot deel van de mensen ook niet. Het wordt een enorme uitdaging om hier als bestuur, politiek en samenleving tot een verantwoorden keuze te komen en vooral ook om op een respectvolle manier met elkaars standpunten om te kunnen gaan.

Wat wil je bereiken om over 4 jaar goed terug te kunnen kijken?

Ik hoop dat we dan de woningbouw binnen onze gemeente vlot hebben kunnen trekken, dat wil zeggen dat we dan concreet uitzicht hebben op de bouw van voldoende huizen voor verschillende doelgroepen. Voor de hele korte termijn kunnen we met de nodige inspanningen nog best wel wat meters maken, maar de plekken waar we kunnen bouwen worden steeds schaarser. Het duurt snel zo’n 6 jaar voordat je op een aangewezen locatie huizen kunt gaan bouwen. Regeren is hier letterlijk vooruit zien en ik hoop daar mijn bijdrage in de komende periode aan te mogen leveren.