D66 Alphen aan den Rijn lanceert verkiezingsprogramma

D66 Alphen aan den Rijn lanceert vandaag, twee maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart, haar verkiezingsprogramma. Onder de titel ‘wij laten iedereen vrij, maar niemand vallen’ richt D66 zich op een aantal belangrijke pijlers. Het bouwen van koop- en (sociale)huurwoningen en het daadwerkelijk vergroten van duurzaamheid, een aantrekkelijk ondernemersklimaat, cultuur die toegankelijk is voor alle bevolkingsgroepen en uitbreiding van onderwijsvoorzieningen hebben hoge prioriteit. De pijlers die D66 kiest, worden in het verkiezingsprogramma naar concrete en meetbare doelen vertaald.

Lijsttrekker Gert van den Ham benadrukt: ‘Zowel politieke daadkracht als een goede gemeentelijke organisatie is vereist om tot echte actie en resultaten te komen. Daar ligt de basis. Niet roepen vanaf de zijlijn, maar initiatief tonen. En durf tonen, om in samenspraak met partijen in de samenleving deze initiatieven daadwerkelijk uit te voeren’.

Waar wonen we?

D66 kiest voor bouwen aan de randen van de gemeente. Pieter Jan Morssink, nummer vier op de kandidatenlijst, zegt dat ‘we willen bouwen in de bebouwde kom zo beperkt mogelijk houden en stellen als voorwaarde dat de (groene) leefomgeving van bestaande dorpen en wijken mag niet worden aangetast.’

Duurzaamheid van vitaal belang

Duurzaamheid krijgt alle aandacht. Dit betekent concreet dat gratis parkeren in het centrumgebied er niet komt. Windmolens worden geplaatst op de juiste plekken. Natuur in Alphen blijft behouden en wordt zelfs uitgebreid. Daarnaast heeft de gemeente zelf een voorbeeldfunctie, bijvoorbeeld voor onderhoud en duurzame ontwikkeling van haar eigen bestaande en nieuwe gebouwen.

Ondernemers staan centraal

D66 vindt een aantrekkelijk ondernemersklimaat van groot belang voor Alphen. Onder andere vanwege de werkgelegenheid die het genereert. Zo min mogelijk (gemeentelijke) bureaucratie voor ondernemers is het D66 uitgangspunt: ‘De ondernemers staan centraal in Alphen, niet de regels.’ D66 focust ook op ondersteuning van ‘startups’ en ZZP’ers en wil meer en sterkere MBO-studierichtingen, omdat uitbreiding van het beroepsgericht onderwijs bijdraagt aan de versterking van het Alphense ondernemersklimaat. De vestiging van dependances van hogescholen, ook een D66 plan, draagt hier eveneens aan bij.

Cultuur voor iedereen

Cultuur moet leven in Alphen, aldus D66. Een goed cultureel klimaat in Alphen aan den Rijn, inclusief, voor alle bevolkingsgroepen, is leidend voor D66. Kirsti van Dam, nummer drie op de kandidatenlijst, benadrukt dat ‘theater Castellum een spilfunctie moet vervullen met veel ruimte voor een diversiteit aan theater- en muziekvoorstellingen.’

Zorg en welzijn: steun voor wie het nodig heeft

Het welzijn van alle Alphenaren, in alle dorpen en wijk, dat is waar het bij D66 om gaat. Veel inwoners hebben daar weinig steun van de gemeente bij nodig en zijn zelfredzaam. Maurits de Vries, nummer twee op de kandidatenlijst, benadrukt dat ‘iedereen in een moeilijke situatie kan terechtkomen. Mensen komen er zelf niet meer uit en hebben effectieve hulp nodig en gewoon ook het recht op een nieuw perspectief. Onze slogan: ‘wij laten iedereen vrij, maar niemand vallen’, past bij uitstek op het terrein welzijn en zorg.’

Bekijk het gehele programma – D66 AADR 2022-2026