D66: Fietsen speerpunt binnen Alphen aan den Rijn

D66 vindt het onderwerp fietsen heel erg belangrijk. Het is namelijk een gezonde vorm van mobiliteit, die ook nog eens goed is voor het klimaat. Verder is het zorgen voor goede fietsvoorzieningen stukken goedkoper dan diezelfde voorzieningen realiseren voor auto’s

Alphen wordt dé fietsstad van het Groene Hart

De coalitie waar D66 onderdeel van is, zet dan ook volop in op het bevorderen van fietsen binnen de gemeente Alphen aan den Rijn en heeft de ambitie uitgesproken de fietsstad van het Groene Hart te worden. Om deze ambitie handen en voeten te geven heeft er voor de zomer een fietsconferentie plaatsgevonden, waarbij allerlei personen, groepen en partijen hun input hebben kunnen geven. Dit heeft geleid tot een ambitieus fietsbeleid dat in de afgelopen raadsvergadering is vastgesteld.

Oplossingen in beleid

In dit fietsbeleid is aandacht voor zaken als goede fietspaden zowel binnen als buiten de bebouwde kom, het oplossen van knelpunten (zoals het weghalen van de fietsrotondes) en het zorgen voor voldoende stallingsmogelijkheden. Ook wordt er expliciet aandacht besteed aan het stimuleren van het fietsen. Samen met omliggende provincies werkt Alphen ook aan zogenaamde doorfietsroutes tussen Alphen en andere steden om zo ook woon-werkverkeer per fiets aantrekkelijker te maken. De eerste ‘doorfietsroute’ wordt die tussen Gouda en Alphen aan den Rijn en loopt langs verschillende stations om zo te aansluiting op het openbaar vervoer mogelijk te maken.

Concrete stappen
op korte termijn

D66 is blij met het beleid en heeft vooral aangedrongen op de concrete realisatie ervan door op korte termijn concrete stappen te zetten. Verder heeft zij aandacht gevraagd voor de veiligheid van fietsers en andere verkeersdeelnemers, nu steeds meer elektrisch wordt gefietst en de snelheidsverschillen toenemen.