Even voorstellen: fractievoorzitter Maurits

We gaan door met de kennismaking met onze raadsleden. In dit artikel staat Maurits de Vries centraal. Maurits is naast raadslid ook de voorzitter van onze D66 fractie in Alphen.

Maurits, hoewel jij niet nieuw bent in de Gemeenteraad is het toch goed om jezelf even kort voor te stellen.

Mijn naam is Maurits de Vries en ik ben 38 jaar. Sinds september 2018 ben ik raadslid namens D66 en sinds afgelopen zomer ben ik fractievoorzitter. In 2014 raakte ik betrokken bij de lokale fractie en vanuit die rol sedert 2015 commissielid. Ik werk bij de Sociale Verzekeringsbank en in mijn vrije tijd kan je mij vaak zien op en rond het korfbalveld.

Veel ervaring in de lokale politiek: je wist dus waar je aan begon toen je in de Raad plaatsnam. Wat vind je zo mooi en leuk aan het raadswerk?

Het mooie aan raadswerk is dat het zo concreet is. Je hebt het echt over zaken die het verschil kunnen maken voor de lokale omgeving en maatschappij. Het zijn geen abstracte onderwerpen. Het gaat direct bijvoorbeeld over zorg aan kinderen binnen de gemeente, zorg voor kwetsbare ouderen en maatregelen voor inwoners die op of rond de armoedegrens leven, vernieuwen van schoolgebouwen, wel of niet openhouden van een zwembad, het theater etc. Echt bouwen aan een mooie toekomst voor de gemeente en daardoor is het ook dankbaar werk. 

En ik persoonlijk vind het erg leuk om met andere partijen samen te werken; juist om ideologische verschillen te overbruggen. Soms lukt dat natuurlijk de ene keer beter dan de andere keer, maar ik ervaar tot op heden dat het gebeurt met veel respect naar en voor elkaar. Luisteren naar elkaar en de ander proberen te begrijpen en begrip te vragen en te krijgen voor jouw standpunt. Dat leidt vaak tot een goed onderbouwd resultaat. Twee voorbeelden waar ik met veel plezier aan terugdenk zijn het manifest ‘Opvoeden, opgroeien en jeugdhulp’ en het coalitieakkoord ‘Zichtbaar en dichtbij’.

Maurits, jij had ervaring als raadslid, maar nu ben je ook fractievoorzitter. Een grote verandering voor jou?

De verandering is op onderdelen toch anders dan ik op voorhand had ingeschat. Eerst als commissie- en later als raadslid focus je heel sterk op een aantal aandachtsgebieden. Daar verdiep je je heel sterk in. Leest de stukken daarover, doet werkbezoeken en werk je met anderen aan die punten. Als fractievoorzitter ben je ook meer bezig naar het zoeken van gezamenlijke overeenstemming binnen de fractie op alle onderwerpen, maar ook in relatie tot afspraken uit het coalitieakkoord. Je bent immers medebewaker van dat akkoord en uitdien hoofde vraagt het dus ook meer samenwerking en afstemming in coalitieverband. Maar ik geniet en leer ervan.

Wat is het mooiste moment uit het afgelopen jaar?

Er zijn natuurlijk de hele tijd door zaken die je in termen van resultaat een goed gevoel geven. Ook hele kleine dingetjes. Maar met name op het samenwerken met de drie andere coalitiepartijen om te komen tot een coalitieakkoord, daar kijk ik met trots op terug. Het was een zeer intensief en waardevol traject met als resultaat een fraaie routekaart voor de komende jaren.

Je krijgt nu een toverstokje. Wat ga je daarmee doen?

Ik ga dan zorgen voor voldoende nieuwe woningen voor iedereen, die duurzaam en energieneutraal zijn. En daarnaast worden de bestaande woningen goed geïsoleerd. Iedereen zou vanuit een ‘eigen’ huis moeten kunnen werken aan bestaanszekerheid en een waardevol leven. En het mooie is dat het mes in die zin dan ook nog aan twee kanten snijdt, omdat we dan ook een belangrijke stap voorwaarts zetten op het superbelangrijke milieudossier.

Wat zie jij als grootste uitdaging voor jezelf als raadslid?

Ik wil me sterk maken voor het actuele jeugdhulpdossier binnen onze gemeente. Het komende halfjaar gaat een intensief traject worden, waarbij we keuzes moeten maken die bepalend zijn voor de toekomst van jongeren de komende jaren. We moeten de hulp aan onze kinderen echt (nog) beter gaan organiseren.

Heb jij tot slot nog een tip voor nieuwe raadsleden?

Geniet van de kans die je krijgt om iets te betekenen voor de lokale gemeenschap. En heel simpel: lees de stukken, praat veel met inwoners en luister goed, zoek collega raadsleden op (juist ook die van andere partijen) en laat je inspireren!