Duurzaamheid dicht bij de inwoner

D66 Alphen stelt vragen aan college

Vragen aan college

Duurzaamheid – en dan met name het besparen van energie – wordt steeds belangrijker. Niet alleen vanwege de opwarming van de aarde en de daaruit voorvloeiende problemen, maar ook omdat energie steeds duurder wordt en sommige Alphenaren daardoor in financiële problemen komen. D66 vindt daarom dat de gemeente een belangrijke rol heeft bij het stimuleren, adviseren en ondersteunen van haar inwoners om verder te verduurzamen. Om die reden heeft D66 het college gevraagd om een inventarisatie van de zaken die de gemeente nu doet op dit gebied, plus de effectiviteit hiervan.

Eigen ideeën

Daarnaast heeft D66 een aantal ideeën geopperd waarmee de inwoners beter kunnen worden ondersteund, namelijk:

  • Het introduceren van een duurzaamheids-app waar inwoners op basis van hun locatie en andere relevante eigenschappen advies op maat kunnen krijgen. Indien mogelijk, wordt deze duurzaamheids-app geïntegreerd in een ‘Alphen-app’ met allerlei andere voor inwoners relevante informatie van uit de gemeente.
  • Een duurzaamheidswinkel in het centrum van de verschillende kernen starten. Hierbij is de gedachte dat mensen laagdrempelig persoonlijk advies kunnen inwinnen, inzicht kunnen krijgen in de wijze waarop de gemeente kan ondersteunen en bijvoorbeeld contact kunnen leggen met energiecoaches.
  • Het subsidiëren van duurzame initiatieven aan inwoners met een kleine beurs via bijvoorbeeld de Alphen pas.

We kijken uit naar de reactie van het college.