D66 en gratis parkeren in garages: een ‘ja’ met mitsen en maren

In de gemeenteraadsvergadering van 24 november is besloten dat in het centrum van Alphen aan den Rijn de eerste anderhalf uur gratis geparkeerd mag worden in de parkeergarages. Dit besluit was een dilemma voor de D66 fractie, maar uiteindelijk hebben we na een aantal toezeggingen van de wethouder besloten in te stemmen met het voorstel om de proef met gratis parkeren te starten.

Turbulente voorgeschiedenis

Het gratis parkeren heeft een turbulente voorgeschiedenis. Ondernemers geven al langer aan dat het gratis parkeren belangrijk is om meer bezoekers naar het centrum te trekken en daarmee hun omzet te verhogen. Naar aanleiding hiervan is er in de vorige raadsperiode een motie ingediend om een proef te starten rondom gratis parkeren. D66 heeft destijds tegen die motie gestemd, maar de motie is toch met een ruime meerderheid aangenomen.

Waarom stemden wij toen tegen?
1. Omdat gratis parkeren ingaat tegen onze duurzaamheidsdoelstellingen waarbij we het gebruik van de auto willen ontmoedigen en niet willen stimuleren
2. En omdat we het onrechtvaardig vinden dat de inwoners opdraaien voor de kosten van dit plan, terwijl de vruchten vooral worden geplukt door de ondernemers.

Belangrijke voordelen

De redenen om destijds tegen gratis parkeren te zijn, gelden nog steeds voor D66. Maar tegelijkertijd willen wij als overheid een betrouwbare partner zijn en de aangenomen motie uitvoeren. Bovendien biedt het voorstel een aantal belangrijke voordelen: het tegengaan van straat-parkeren en het beter benutten van de parkeergarages. Dit voorkomt overlast en verminderd zoeken naar een parkeerplek, wat dan weer goed is voor de CO2 uitstoot. 

Proeftijd

Wel hebben we nadrukkelijk aangegeven dat het wat ons betreft echt een proef is om te zien of de verwachtte omzetstijging zich daadwerkelijk voordoet. In dat kader heeft de gemeenteraad afgesproken dat er na twee jaar een uitgebreide evaluatie plaatsvindt en dat er wordt onderzocht op welke wijze de bijdrage van de gemeente aan gratis parkeren kan worden verlaagd en de bijdrage van de ondernemers kan worden verhoogd. Immers:gratis parkeren bestaat niet, iemand moet de rekening betalen. En het is daarbij niet meer dan redelijk dat zij die profiteren, ook betalen.

Ons raadslid Koen Verwoerd werd geïnterviewd door Studio Alphen over dit onderwerp.