Almelose standpunten

Beeld: Geert Cox

Stelling: In plaats van inwoners afval te laten scheiden, zou de afvalverwerker dat moeten doen (nascheiding)
D66 wil voorlopig het huidige systeem houden, alleen als het goedkoper kan kunnen we het aan de afvalverwerker overlaten. Nu is dat nog duurder en moeten de afvaltarieven dus omhoog.
 

Stelling: Er moeten strengere regels komen voor het kappen van bomen
D66 wil meer groen in Almelo. Het bestaande bomenbeleid moeten opnieuw worden bekeken aangezien bewoners nu vaak worden overvallen door het kappen van bomen in hun buurt.
 

Stelling: Om marktwerking in de zorg tegen te gaan moet de gemeente een eigen zorgorganisatie oprichten, ook als er daardoor minder keus in zorgaanbieders is
D66 wil een goede zorg voor iedereen, met voldoende keuze tussen grote en kleine zorgaanbieders. D66 is geen voorstander van het oprichten van een gemeentelijke zorgorganisatie.
 

Stelling: Er moet een tweede XL Businesspark komen in Almelo
D66 staat open voor een tweede businesspark, het hangt wat ons betreft van de behoefte (zijn er voldoende bedrijven) en van de invulling af: de grote blokkendozen langs de snelweg vindt niemand mooi. Ook moet er een goed overleg zijn met de inwoners en met de gemeente Wierden.
 

Stelling: Statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) mogen voorrang krijgen op sociale huurwoningen
Er is een woningcrisis, het moet per geval worden bekeken en is dus maatwerk en daarbij moet een goede afweging worden gemaakt. Statushouders hoeven niet voorrang te krijgen, maar het kan ook niet zo zijn dat mensen jarenlang in een asielzoekerscentrum moeten blijven.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.