Jeroen Wiertz

Jeroen Wiertz - Beeld: Geert Cox

#1

  • 43 jaar
  • Almelo
  • Almelo

Het Hagenpark met het Natuurhus is erg mooi geworden, ik wandel er bijna elke dag door. Verder ga ik graag naar Hof88 en de Kunsthal.

Er gaan veel dingen goed in Almelo, maar het gaat niet met iedereen goed. Na jarenlang bezuinigen is het nu tijd om te investeren in Almelo en vooral in de inwoners. De komende jaren staat er veel op het spel. We hebben te maken met klimaatverandering, een gebrek aan betaalbare woningen en leerachterstanden als gevolg van de coronacrisis. Er moeten duidelijke keuzes worden gemaakt. Iedereen moet mee kunnen doen en dat begint bij gelijke kansen in het onderwijs. Verder kan Almelo veel groener met veel ruimte voor voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer. Er moeten meer betaalbare woningen zijn voor starters en mensen met een modaal inkomen. In de binnenstad is nog steeds veel leegstand. En een veilige stad, waar geen ruimte is voor discriminatie en intimidatie.

Betaalbare huur- en koopwoningen voor iedereen met genoeg variatie.
Iedereen moet mee kunnen doen. Dat betekent gelijke kansen in het onderwijs, een openbare ruimte die goed is ingericht voor mensen met een beperking en geen discriminatie.
Meer aandacht voor kunst en cultuur. Daar is ook de afgelopen periode op bezuinigd en het geld dat we van de Rijksoverheid kregen is niet uitgegeven.