De Spiekeriek

Naar een idee van Arie Fonk, uitgevoerd met Bert Jager (smid)

Beeld: Gemeente

Leylijnen

Vroeger werden in het Saksische en Germaanse gebied kruisingen van Leylijnen bepaalde krachten toegekend. Deze lijnen werden door wichelroedelopers met eiken gaffeltakken gevonden en gevolgd. Op deze kruisingen werden vaak hunebedden en later ook kerken gebouwd.

Eik

Groeide er op zo’n kruising een boom -en het liefst een eik- dan werd ook deze bepaalde krachten toegekend. Zo’n boom kon je verlossen van bepaalde kwalen maar kon ook helpen bij het vinden van geluk, vruchtbaarheid, een goede oogst of het vervullen van een bijzondere wens.

Verbinding

Het plan was om een (reeds dode) eik te voorzien van een mobiele constructie zodat de eik door de Aa en Hunze heen verplaatst kan worden. Vroeger vormden eiken de verbinding tussen boven en het aardse bestaan. Nu gaat de eik zorgen voor de verbinding tussen de inwoners en de gemeente/de politiek. Daar waar de eik staat kunnen de inwoners hun wensen en gedachten delen met de eik. Dit kan door briefjes met spijkers vast te slaan of briefjes in de scheuren te verstoppen.

Op reis

Dit plan werd ingebracht in de gemeenteraad en is door de gehele raad omarmd waar we heel blij mee zijn. Er werd een boom gevonden en vandaag heeft deze spiekeriek zijn reisconstructie gekregen. Op de foto staat de burgemeester die de eerste kruiwagen beton goot in de voet. Verder zijn vandaag de hamers gesmeed. Zo is de boom binnenkort gereed om op reis te gaan…

Beeld: Gemeente