Ruimte voor iedereen

Beeld: Unsplash

Verkiezingsprogramma 2022 – 2026

Voorwoord

Beste inwoner van Aa en Hunze, beste lezer,
Voor je ligt het verkiezingsprogramma van D66 voor de gemeente Aa en Hunze. De inkt van het regeerakkoord is nog niet droog maar dit heeft al effect op onze directe leefomgeving. Daarom vinden we het belangrijk om te laten zien hoe wij lokaal, in onze eigen gemeente een krachtige invulling kunnen geven aan de opgaven die landelijk op de agenda staan.

Ook in Aa en Hunze zien we namelijk de prijzen van woningen oplopen en de krapte op de woningmarkt toenemen. Als landelijke gemeente willen we deelnemen aan de energietransitie zonder ons eigen karakteristieke landschap te verliezen. We willen voldoende beschikbaarheid van werk, zorg en onderwijs. Hierbij willen we de creatieve kracht van mensen activeren en ze inzetten om ongelijkheid en verschillen te overbruggen.

Deze grote uitdagingen vragen om een gemeente met kennis en slagkracht en dus willen we de gemeentelijke organisatie versterken en slim samenwerken met andere noordelijke gemeenten. Zo vormen we een sterke stem in Den Haag.
We zijn er van overtuigd dat we dat kunnen in onze gemeente met iedereen die hier graag woont, werkt en leeft. In die zin is dit programma dan ook geen statisch verhaal, maar vooral een uitnodiging aan alle inwoners om mee te denken én te werken aan een duurzaam leefbaar Aa en Hunze.
Want we hebben een verantwoordelijkheid om optimistisch te zijn!

Doe je mee?

Lijst D66 Aa en Hunze:
Arie Fonk, Bert Jager, Jan Willem Brinkhorst, Bob Geudeker, Marita de Groot, Bert Jansen, Mark Schenkel, Marieke de Vries, Anton Bardie, Wim Bijsterbosch en Simon Wisselink.