Inleiding

We schrijven dit programma in een nieuwe lockdown als gevolg van de aanhoudende coronapandemie. De directe gevolgen daarvan raken ons allemaal: mensen worden ziek, veel van ons verliezen inkomen, vertrouwen en contacten en ons mentale welzijn staat onder druk.

Maar voor wie het nu al kan en wil zien, is dit ook een tijd waarin we veel kunnen leren en een nieuwe balans kunnen zoeken. Leren over wat er anders kan straks en wat daarvoor nodig is. Voldoende toegankelijke zorg, kwalitatief onderwijs, betekenisvol werk, betaalbaar wonen, maar ook omgaan met verschillen, ongelijkheid en klimaatverandering vragen om nieuwe inzichten en oplossingen.

‘We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk’ noemt dwarsdenker Jan Rotmans dat. De tijden veranderen, dus als we slim zijn veranderen we mee.
D66 ziet kansen om te groeien naar een nieuwe balans. Daarom willen wij in de gemeente Aa en Hunze de komende jaren werken aan:

– Een toekomstbestendige gemeente met betaalbare woningen, leefbare dorpen en toegankelijke zorg.
– Gelijke kansen voor iedereen op het gebied van onderwijs, wonen en werk.
– Het tegengaan van klimaatverandering en het stimuleren van de energietransitie met oog voor behoud van ons historische landschap en versterking van natuur en biodiversiteit.

Hoe we dit willen bereiken kunt u lezen in ons verkiezingsprogramma.
We hebben gekozen voor een kort programma, met als inspiratiebron de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. We geven onze visie op belangrijke thema’s die op dit moment spelen. Er zullen de komende jaren vast ook andere uitdagingen op ons pad komen. Weet dat D66 deze uitdagingen niet uit de weg gaat.

Ons programma is ook een uitnodiging om met ons in gesprek te gaan over oplossingen voor de problemen van vandaag en de uitdagingen voor morgen. D66 is er van overtuigd dat iedereen iets kan bijdragen, hier en nu. Samen maken we het verschil, stem D66!