Bob Geudeker

Speel de video!

Bob Geudeker - Beeld: Eigen foto

Mijn naam is Bob Geudeker, ik ben 73 jaar jong en woon met echtgenote Lammiek sinds 2017 in Rolde en daarvoor vele jaren in Annen.

  • 74 jaar
  • Rolde

Na de middelbare school in Groningen, hogere bosbouw- en cultuurtechnische school Arnhem en militaire dienstplicht in Lelystad heb ik gewerkt bij de Rijksdienst IJsselmeerpolders. Vervolgens was ik werkzaam bij Ministeries van CRM en LNV, voornamelijk in de sfeer van landinrichting, landschapsbouw, recreatie en toerisme.
Sinds de heroprichting van D66 Aa en Hunze in 2009 ben ik actief als bestuurslid en raadscommissielid. Wat me D66 aantrekt is de nog altijd verfrissende combinatie van een progressieve, links-liberale kijk op mens en maatschappij zonder dogma’s.

Mijn belangrijks te thema’s voor Aa en Hunze zijn:
– Werken aan een betere “machtenscheiding”. Dat wil zeggen dat het college van B&W bestuurt en het beleid uitvoert. De gemeenteraad als hoogste orgaan stelt het beleid vast en controleert. Ik ben van mening dat het aan die taakverdeling nogal eens schort in onze gemeente.
– De communicatie met bewoners. Te vaak worden omwonenden en belanghebbenden met plannen en concrete acties van de gemeente geconfronteerd als voldongen feiten.
– Zorg voor ons landschap. Onze gemeente geniet terecht grote faam om in te wonen en te recreëren, niet voor niets is een groot deel van Aa en Hunze uitverkoren tot Nationaal Park ondermeer vanwege het nog grotendeels originele agrarisch cultuurlandschap.
– Transitie van de landbouw naar meer duurzame systemen. Dit vind ik onvermijdelijk en zal ook van de gemeente de nodige inspanning vergen.