Vrij door kansrijk onderwijs

Anke - Leraren krijgen van ons weer de ruimte om leraar te zijn. Het onderwijs nog beter te maken. - Beeld: Jeroen Mooijman

Ben je écht vrij als leraar wanneer je te weinig collega’s hebt om al je werk te kunnen doen? Ben je vrij als de afkomst van je ouders je schooladvies bepaalt? Of als je geen geld hebt om te studeren?

Ieder kind verdient dezelfde kansen. Om later zelfstandig te zijn. Vrij te zijn. Daarom willen we dat er genoeg leraren zijn om ieder kind de aandacht te kunnen geven die hij of zij nodig heeft. Daarom pakken we het lerarentekort nu écht aan.

Leraren krijgen van ons weer de ruimte om leraar te zijn. Het onderwijs nog beter te maken. Met minder werkdruk, extra onderwijsassistenten en een hoger salaris. Daarin laten we je zelf keuzes maken en helpen we je als dat nodig is.

Kinderopvang maken we gratis voor ieder kind. En we stoppen met selectie aan de poort voor hbo en wo. We werken aan radicale kansengelijkheid.

De bestuurscommissie gaat in overleg met verenigingen, stichtingen, winnaar(s) cultuurprijs en kunstenaars kijken naar samenwerking en kansen in Amsterdam.

D66 Weesp staat voor rechtvaardig wonen met aandacht voor het middensegment, antispeculatiemaatregelen bij koop en bij leegstand van huurwoningen, zelfbewoningsplicht en handhaving op oneigenlijk gebruik.

Inwoners van Weesp en Driemond moeten kunnen blijven bouwen op de huidige, lokale voorzieningen en tegelijkertijd profiteren van de voordelen die de fusie met Amsterdam met zich meebrengt.

De bestuurscommissie gaat in overleg met verenigingen, stichtingen, winnaar(s) cultuurprijs en kunstenaars kijken naar samenwerking en kansen in Amsterdam.

D66 Weesp staat voor rechtvaardig wonen met aandacht voor het middensegment, antispeculatiemaatregelen bij koop en bij leegstand van huurwoningen, zelfbewoningsplicht en handhaving op oneigenlijk gebruik.

Inwoners van Weesp en Driemond moeten kunnen blijven bouwen op de huidige, lokale voorzieningen en tegelijkertijd profiteren van de voordelen die de fusie met Amsterdam met zich meebrengt.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.