Klimaat: aan de slag

We zitten in de grootste klimaatcrisis ooit. Een crisis die zo allesomvattend is dat het aan de basis ligt van vele andere problemen en zorgen in de stad. In de komende 10 jaar kunnen wij nog ingrijpen. Wij kunnen de klimaatcrisis misschien nog gedeeltelijk afwenden, maar het is wel nu of nooit. D66 heeft de ambitie de doelstelling voor CO2-reductie te verhogen: van 55% naar 60% in 2030. Wij staan hierbij voor
klimaatrechtvaardigheid, en voor ondersteuning van mensen die aanpassingen aan woning of onderneming mogelijk niet kunnen betalen.

Duurzaam Weesp en Driemond

D66 Weesp verbindt zich aan de klimaatdoelstellingen van Amsterdam: energieneutraal in 2050 en een duurzame gemeentelijke organisatie in 2030. Wij willen aanpassingen aan de effecten van klimaatverandering door met groen en waterbeheer bij te dragen
aan gezonde en leefbare wijken. Daarnaast moet de energieverandering zodanig worden uitgevoerd dat de kosten voor inwoners en ondernemers eerlijk worden verdeeld.
D66 Weesp staat voor de hoogst mogelijke versnelling van de
energieverandering voor inwoners en ondernemers. De al aanwezige uitgebreide ondersteuning in Amsterdam moet zo snel mogelijk beschikbaar worden gemaakt voor inwoners en ondernemers in Weesp en Driemond.
Binnen Weesp en Driemond zien wij lopen, fietsen en het openbaar vervoer als de belangrijkste vervoersmethoden. Hiervoor zijn investeringen nodig in de fiets en OV-netwerken. Niet alleen naar Amsterdam, maar ook met de Gooi- en Vechtstreek. Wij zien kansen in de ontwikkeling van deelauto’s en willen dat met parkeren ondersteunen. Elektrisch rijden heeft de toekomst. Integreer het opladen bij de aanleg van nieuwbouw en stimuleer snel laden bij de bestaande tankstations. Het vastgestelde mobiliteitsplan is daarbij het vertrekpunt.
• Wij zijn voorstander van het uitbreiden van 30 km/uur-gebieden in Weesp, niet alleen voor het klimaat, maar ook voor de veiligheid.
• De nieuwbouwplannen om Weesp heen – Lelystad, Almere, Amsterdam en Ouder-Amstel – tellen de komende 15 jaar op naar meer dan 100.000 woningen. Dit brengt ook voor Weesp vraagstukken met zich mee over onder andere infrastructuur, verkeer en vervoer. D66 wil dat er vanuit de metropoolregio
Amsterdam een langetermijnvisie wordt ontwikkeld die ingaat op de gevolgen van die ontwikkelingen voor Weesp.
• De nieuwe ontsluiting van Weesp naar de A1 moet niet alleen spoedig uitgevoerd worden, maar ook met aandacht voor het verkeer door Weesp. De veiligheid van kinderen en jongeren móet in orde zijn en blijven.
• Het parkeerbeleid moet regelmatig met betrokken inwoners worden
geëvalueerd en als het nodig is worden bijgesteld. Het parkeergedrag in de wijken waar niet betaald wordt, moet gemonitord worden op parkeerdruk en overlast. Alle bestaande grotere parkeerterreinen (bij sportvelden, op bedrijventerreinen en bij het station) kunnen met zonnepanelen worden overkapt. Realiseer dit zo snel als mogelijk. De fusie met Amsterdam is een uitgelezen kans om dit voor mekaar te krijgen.
• D66 Weesp wil zuinig zijn op ons groen. Wij willen dat het groen in Weesp en Driemond wordt beschermd door de ecologische hoofdstructuur van Amsterdam. Daarbij willen wij de ontwikkeling van onze buitengebieden verbinden met het Naardermeer. Dit betekent een visie op de transitie van de agrarische bedrijvigheid in dit gebied. Wij zijn en blijven tegen verdere uitbreiding van woningbouw in de buitengebieden en polders.