Bijeenkomst werkgroep Technologie en Zorg Donderdag 25 februari 2021, 20:00 uur, online   Wat leert deze coronacrisis ons over de toekomst van de zorg? Welke technologische toepassingen zijn versneld toegepast en welke mogelijkheden bieden deze? De werkgroep Technologie en Zorg heeft vooraanstaande sprekers uitgenodigd om je bij te praten. We gaan in discussie over wat er nodig is voor opschaling van e-health. Voorbeelden in de IC-zorg en in het welzijnsdomein laten zien dat e-health en inzet van kunstmatige intelligentie de zorg kunnen verbeteren. We gaan onder andere in op het gebruik van kunstmatig intelligentie om de behandeling van COVID-19-patiënten te verbeteren en meer inzicht te krijgen over de aard van langdurige klachten en persoonsgerichte behandeling hiervoor. Hoe zorgen we voor opschaling? Sprekers en deelnemers delen de kansen die zij zien en welke barrières zij tegenkomen voor opschaling van e-health. Samen bekijken we welk beleid op het niveau van rijk en gemeente nodig is om ruimte te geven aan innovaties.   Programma Patrick Thoral, intensivist en onderzoeker in het Amsterdam UMC, gaat vertellen over zijn vernieuwende project waarbij big data en kunstmatige intelligentie op de IC gebruikt worden om de zorg individueel te optimaliseren. Vanuit de kliniek licht hij toe welke barrières qua wetgeving nog in de weg staan om dit soort projecten uit te voeren. Piek Vossen, hoogleraar computationele lexicologie (VU), onderzoekt op welke manier artificial intelligence technieken kunnen worden ingezet om computers taal te leren begrijpen. In een recent onderzoek, dat hij samen met de afdeling revalidatie van het Amsterdam UMC heeft opgezet, wordt uitgezocht of op basis van tekst in elektronische patiëntendossiers het (functionele) herstel kan worden herkend en voorspeld van covid-19-patiënten. Hans Luyckx is directeur van IJsfontein, een bedrijf dat serious games ontwikkelt. Hij zal toelichten hoe de app Growit bijdraagt aan het versterken van jongeren tijdens de COVID-periode en het belang tonen van samen met de doelgroep e-health-toepassingen ontwikkelen. Dick-Jan Zijda heeft al bijna 20 jaar ervaring in het stimuleren en coördineren van innovaties binnen zorg en welzijn. Zijn expertise ligt op het gebied van het ontwikkelen en opschalen van digitale technologie. Vanuit zijn living lab DeHa, een leernetwerk voor opschaling binnen zorg en gemeentes, deelt hij zijn ervaringen met ons.   Aanmelden Meld je aan via een e-mail naar [email protected]. Je ontvangt een dag voor de bijeenkomst de link voor de Zoom-meeting.