Online bijeenkomst woensdag 21 april van 20:00 – 21:30 Werkgroep Medische Ethiek van Thema-afdeling Zorg & Welzijn De technologische ontwikkelingen in de zorg zijn niet bij te houden. Denk aan het gebruik van Artificial Intelligence voor de diagnose ‘darmkanker’ tot slimme logaritmen die aan de hand van een vragenlijst juiste diagnose stellen. De technologieën zijn zo groots en veelbelovend, maar lastig te overzien en roepen zelfs angst op bij mensen. U begrijpt dat een grondige ethische reflectie dan ook vereist is! Op deze thema-avond gaan we daaraan beginnen middels twee plenaire sessies, afgewisseld met subgroepen waarin aan de hand van casus en stellingen gediscussieerd wordt. De avond zal begeleid worden door dagvoorzitter Nick Schoemaker. Sprekers
  • Prof. Dr. Annelien Bredenoord Annelien is hoogleraar Ethiek van Biomedische Innovatie aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht en Universiteit Utrecht. Ze bestudeert hoe innovaties in de (bio-)medische wetenschappen en nieuwe technologieën op ethisch verantwoorde wijze vertaald kunnen worden naar patiëntenzorg en de maatschappij. Annelien is al bijna 20 jaar politiek actief voor D66. Sinds juni 2015 is zij lid van de Eerste Kamer. Sinds juni 2019 is ze fractievoorzitter van D66 in de Eerste Kamer en heeft ze de portefeuille Volksgezondheid, welzijn en sport.
  • Dr. Ir. Daniël Tijink Daniël is afgestudeerd als wijsgerig ingenieur (Universiteit Twente) en promoveerde als technisch bestuurskundige (Technische Universiteit Delft). Van 1998 tot 2014 vervulde hij als strateeg en projectleider verschillende functies binnen de Rijksoverheid, voornamelijk op het terrein van digitalisering en samenleving. Sinds 2014 is Daniël lid van het managementteam van ECP, een platform voor de informatiesamenleving. Zijn werkzaamheden liggen op het gebied van visie&strategie, zorg en ethiek. Hij initieerde in 2018 de werkgroep Ethiek en Digitalisering en ontwikkelde de aanpak: ‘begeleidingsethiek.’ Deze constructieve en participatieve aanpak past hij met succes toe onder meer bij de politie, in de zorg, in het openbaar bestuur en binnen de EU.
Aanmelden Meld je aan door de Google-Form in te vullen: https://forms.gle/24o7Fum52etDdjV6A Je ontvangt een dag voor de bijeenkomst de link voor de Zoom-meeting.