Verkiezingsprogramma

Ondertussen gaan alle ontwikkelingen met betrekkingen tot de verkiezingen van maart 2021 wel door. Ons concept-verkiezingsprogramma is gepresenteerd. Net als anders kunnen leden hier wijzigingen in aanbrengen. Dit kan middels het indienen van amendementen. Wat anders gaat dan anders is dat dit indienen enkel nog kan via de digitale weg, via mijnD66. Via deze link kun je meer lezen: https://test-wp2.local/congres/congres-112/besluitvorming-verkiezingsprogramma/ Wij organiseren als Thema Afdeling voorlopig geen 'live' ALV in verband met de Covid-maatregelen. Amendementen kunnen we wel inhoudelijk ondersteunen/ van feedback voorzien/koppelen aan andere leden. Via ons inbrengen kan niet. Als je hier gebruik van wilt maken, neem dan contact met ons op via [email protected]. Amendementen hebben 25 ‘handtekeningen’ nodig en moeten voor 23 oktober 10.00 ingediend zijn. Je kunt ons uiterlijk tot 17 oktober benaderen met je eigen (ideeën voor) amendementen en vragen.