Thyrax tekort

[highlight]De tekorten van geneesmiddelen staat al jaren op de politieke agenda. Onlangs meldde het Pharmaceutisch Weekblad dat de problemen vorig jaar weer erger waren geworden en het aantal snel stijgt. Een sprekend voorbeeld van zo'n tekort was de afgelopen week het medicijn Thyrax.[/highlight]

Problematische productie

Door een problematische planning van de verhuizing van de productie van Thyrax worden er geen medicijnen meer geleverd. Een acuut tekort werd er gemeld voor een dosering; tegen de zomer zouden alle doseringen niet meer op voorraad zijn. Volgens de fabrikant Aspen Pharma wordt de productie pas in het najaar weer opgestart. Er zijn zo'n half miljoen gebruikers van schildkliermedicatie, waarvan 75% het merk Thyrax gebruiken. De werkzame stof van Thyrax is levothyroxine. Door een run in paniek op hun medicijn en een directe overstap naar andere merken slinken al snel niet alleen de voorraden Thyrax, maar ook de andere merken waren al snel op. De groothandel van medicijnen ging de distributie streng regelen om acute tekorten te ondervangen. Ondertussen hebben een aantal fabrikanten de productie van hun merk opgeschroefd en lijkt het erop dat het niet tot een algemeen tekort van schildkliermedicatie zal leiden.

Merk switchen

Maar daarmee is het probleem nog niet opgelost. Een 350.000 Thyrax-gebruikers zullen binnen niet al te lange tijd moeten overstappen op een van de andere merken levothyroxine. Eerdere problemen met de verpakking van de Thyrax maakten al duidelijk dat de helft van de gebruikers hun dosering hebben moeten aanpassen. Dat strookt ook met de bevindingen van een Belgische fabrikant, die vorig jaar de productie, en dus de formulering van zijn medicijn L-Thyroxine Christiaens aanpaste. De levothyroxine is een werkzame stof met een smalle therapeutische breedte. Hierdoor zijn de kleinste veranderingen voor de patiënt al voelbaar. De gevolgen, klachten door het wisselen van merk kunnen uiteenlopen van extra vermoeidheidsklachten tot klachten die leiden tot uitval uit het arbeidsproces. Veel patiënten maken zich dan ook zorgen over hun gezondheid, baan, gezin en relatie.

Kosten

De wisseling brengt ook extra kosten met zich mee. Iedere patiënt die overstapt moet extra worden onderzocht en de arts bezoeken. Als de overgang niet vlekkeloos verloopt, moet dit zelfs vaker worden herhaald. Deze kosten vallen onder het eigen risico van de patiënt. Maar ook de huisarts en apotheek maken extra kosten om al deze patiënten te begeleiden. Er zijn schattingen dat deze kosten wel tot 20 miljoen euro kunnen oplopen.

Patiëntenvereniging

De patiëntenvereniging Schildklier Organisatie Nederland heeft een belangrijke rol gespeeld in het informeren van en opkomen voor schildklierpatiënten. In een dergelijke situatie wordt weer duidelijk hoe belangrijk de mogelijkheid voor patiënten om zich te kunnen organiseren is. D66 wil dat de patiëntenbewegingen zich kunnen organiseren, krachten kunnen bundelen en betaald wordt uit de zorgpremies.

Algemeen overleg

Al in een vroeg stadium stelde Tweede Kamerlid Pia Dijkstra schriftelijke vragen aan minister Schippers over de tekorten en er werd een AO met de minister aangevraagd. Deze kon op korte termijn worden ingepland en staat op de agenda voor 26 januari a.s., in het begin van de avond.