Ludieke presentatie bestuur tijdens congres

“Laten we nu eens geen stand of een tafeltje met folders inrichten, maar ons op een andere, ludieke wijze presenteren bij het landelijk congres”, dachten wij. En zo liep het nieuwe bestuur van de thema afdeling Zorg en Welzijn rond in doktersjassen. Ons doel was niet alleen ons kenbaar te maken, maar vooral om onderwerpen, thema’s en ideeën op te halen om als thema afdeling mee aan de slag te gaan. Deelnemers aan het congres konden die onderwerpen op memoblaadjes schrijven of mondeling aan ons meegeven. Deze actie is goed gelukt. De opgehaalde informatie verwerken we in de agenda van komende Algemene Leden Vergadering, 8 december, Parnassos Cultuurcentrum, Kruisstraat 201, Utrecht. Wie niet bij het congres was en onderwerpen of ideeën kwijt wil, stuur een e-mail naar [email protected]. Op de foto, van links naar rechts, Edwin van der Meer (penningmeester), Wieke Paulusma (voorzitter), Anne Kurver (algemeen bestuurslid), Aniek Dane (algemeen bestuurslid) en Marcel Mennen (secretaris).