ALV 7 februari 2020

En toen was het alweer 2020! De tijd vliegt wanneer je plezier hebt wordt gezegd maar ook als er veel urgente zaken op de agenda staan. En dat laatste was zeker het geval als het gaat om zorg en welzijn. We hebben als thema-afdeling meerdere bijeenkomsten georganiseerd. Waaronder een over vaccineren en over de toekomst van de zorg.We hebben het afgelopen jaar ook geregeld contact gehad met de Tweede Kamerfractie. Ook vaak met input van jullie. We blijven dit doen; dus maak gebruik van ons! 2020 blijven we onverminderd actief, willen we samen met jullie stappen zetten als het gaat om de Gezondheid van Morgen en zullen we weer een aantal bijeenkomsten organiseren rondom actuele thema’s. Doe vooral met ons mee! En voor nu; dank voor jullie inzet en betrokkenheid het afgelopen jaar en laten we van 2020 weer een actief en waar nodig positief kritisch jaar maken!   Op vrijdag 7 februari zal de volgende Algemene Ledenvergadering (ALV) van de thema-afdeling plaatsvinden. De locatie is inmiddels bekend: Theaterhuis De Berenkuil in Utrecht (Biltstraat 166). Aanvang is om 20.00 uur. Hieronder treft u de agenda aan.   Hartelijke groet namens het gehele bestuur.