ALV 6 september

Zoals aangekondigd, zal op vrijdag 6 september de volgende Algemene Ledenvergadering (ALV) van de thema-afdeling plaatsvinden. De locatie is inmiddels bekend: Parnassos cultuurcentrum in Utrecht (Kruisstraat 201). Aanvang is om 20.00 uur. De leden van de thema-afdeling hebben de agenda per mail ontvangen.