Voorstellen van D66 op onderwijs en klimaat aangenomen tijdens begrotingsdebat

De voorstellen van D66 Zoetermeer op het gebied van onderwijs en klimaat zijn tijdens het najaarsdebat aangenomen. Het amendement om de Individuele Studie Toeslag op het gewenste niveau te krijgen kon rekenen op unanieme steun van de gemeenteraad. D66 diende het amendement in vanwege het belang van gelijke kansen voor iedereen. Daardoor krijgen studenten met een beperking een studietoeslag die gelijk is aan het landelijke bedrag.

Voorts is een motie aangenomen om te komen tot een aparte klimaatadaptatiestrategie voor Zoetermeer. D66 roept daarin het college op om daartoe te komen in samenwerking met basisscholen, het voortgezet onderwijs en organisaties waar de Zoetermeerse jongeren aan verbonden zijn. Daarnaast staakten de stemmen bij een motie over woonplicht. Op 29 november 2021 wordt er opnieuw gestemd over de motie om de effecten van een woonplicht op kopers van woningen te gaan verkennen.

Tijdens het begrotingsdebat vroeg D66 ook naar cultuurpodium de Boerderij. Een parel in onze stad, met internationale allure. Het ontbreekt aan een duidelijke stip aan de horizon voor wat betreft de toekomst van de Boerderij. D66 wil dat de toekomst van de Boerderij goed geborgd wordt. Het college antwoordde op vragen van D66 dat zij ook een locatieonderzoek heeft gedaan naar renovatie/nieuwbouw op de huidige locatie. Dat onderzoek wordt nu ook aan de raad toegestuurd zodat de opties voor nieuwbouw in de binnenstad en renovatie/nieuwbouw op de huidige locatie tegen elkaar kunnen worden afgewogen.