Onze stad heeft een volwaardig ziekenhuis nodig!

De fractie van D66 is geschrokken van het uitgeklede toekomstplan voor het LangeLand ziekenhuis. D66 vindt dat acute geboortezorg, intensive care en spoedeisende hulp essentieel zijn voor een ziekenhuis in een grote stad als Zoetermeer en dus niet mogen verdwijnen uit onze stad.
Raadslid Gernand Ekkelenkamp: “wij begrijpen dat er moet worden samengewerkt met andere ziekenhuizen en dat niet alle zorg in Zoetermeer kan worden aangeboden, maar hier  gaat het echt over basisvoorzieningen die dichtbij aanwezig moeten zijn. Ik zal dit ook bespreken met de zorgwoordvoerders in onze Tweede Kamerfractie.”
Het is terecht dat huisarts Aline Pikaar namens de Huisartsenvereniging Zoetermeer e.o. de noodklok luidt in haar verklaring in het AD van 19 mei 2022. We delen de opvatting dat de inwoners van Zoetermeer een volwaardig ziekenhuis met goede medisch specialistische zorg verdienen. Zeker gelet op de toenemende zorgvraag in Zoetermeer
Fractievoorzitter Frank  Schoonbeek vindt het merkwaardig dat wethouder Ter Laak niet op de hoogte was van dit plan. “Ik vind dat wethouder Ter Laak zo snel mogelijk aan de slag moet om het tij te keren.”