Onderzoek voordelen van woonplicht

D66 Zoetermeer wil dat het College van B en W onderzoekt welke voordelen een woonplicht biedt. Een woonplicht kan uitkomst bieden om meer mensen kans op een koophuis te geven. De regel is dan dat wie een huis koopt, er ook zelf in moet gaan wonen. Daartoe diende D66 Zoetermeer een motie in die met grote meerderheid is aangenomen. “Overal in het land hoor je dat huisjesmelkers de prijs opdrijven van koopwoningen die daarna tegen hoge prijs verhuurd worden”, stelt D66 raadslid Willem Bos, “met onze motie willen wij laten bekijken of dat ook voor onze stad Zoetermeer geldt, en of een woonplicht dat kan verhelpen.”

Volgens de gemeente dient, zoals de motie ook stelt, eerst een onderzoek te worden gedaan om aan te tonen dat er schaarste is aan koopwoningen en dat woningzoekenden onevenredig geraakt worden door de opkoop van woningen voor verhuur. De voordelen en nadelen dienen zorgvuldig op een rijtje te worden gezet, zo benadrukt D66, die ook voorstander is van meer middenhuur woningen waaraan een tekort is in Zoetermeer.