Facilitering wonen voor schaarse beroepsgroepen

D66 Zoetermeer wil dat het College van B&W onderzoekt of het beschikbaar stellen van woningen voor schaarse beroepsgroepen in Zoetermeer uitkomst kan bieden. Een wetsvoorstel van minister Ollongren (D66) maakt dit binnenkort mogelijk. “Het is van belang dat onderwijzers en medewerkers die in de zorg werken, in onze stad ook een woning kunnen vinden”, aldus D66 raadslid Willem Bos, “het is algemeen bekend dat scholen en zorginstellingen moeite hebben om voldoende mensen te vinden. Dus de zoektocht naar een woning mag géén belemmering voor hen zijn.”

Deze vragen sluiten aan bij een eerder door de raad aangenomen D66-motie om de voor- en nadelen van een woonplicht voor kopers en huurders in beeld te brengen. Door een woonplicht zouden meer mensen kans op een koophuis krijgen.