Voorwoord

Beeld: A. Van Helmond

D66 heeft de afgelopen jaren op constructieve wijze een bijdrage geleverd aan Weert. D66 staat voor een no-nonsens aanpak van problemen, gericht op de toekomst. We zijn bereid tot compromissen, maar voorwaarde is wel dat er vooruitstrevend beleid gevoerd wordt op de inhoud. Onze voorstellen hebben durf en getuigen van realiteitszin. Ze helpen Weert echt vooruit.

Ik ben trots op de leden die de afgelopen periode hard gewerkt hebben om het sociaal liberale gedachtegoed uit te dragen. Het is nu tijd voor de volgende stap. D66 is klaar om Weert mee te besturen. Speerpunten daarbij zijn investeren in onderwijs, duurzaamheid, wonen en cultuur. De wereld om ons heen verandert voortdurend, en wij ook. D66 stimuleert innovatie. Uitgangspunt is dat innovatie bijdraagt aan de oplossing van maatschappelijke problemen.

Waar we onze ogen niet voor mogen sluiten zijn de schaduweffecten en naweeën van de huidige coronacrisis. Denk hierbij aan de kunst- en cultuursector, zorgsector en de sport, maar ook aan het economisch herstel. Daarbij staan de komende jaren ook nog grote opgaven op de agenda. Denk aan de omgevingswet, energie- en warmtetransitie en het financieel beheersbaar houden en transformeren van het sociaal domein.

Als ambtenaar en gedurende de ruim twee jaar als raadslid in Weert heb ik gezien dat overheid en samenleving soms lijnrecht tegenover elkaar kunnen staan. Dit maakt dat voor mij de belangrijkste vraag steeds moet zijn: ‘Wat betekent dit voorstel voor mensen in hun dagelijkse leven, in hun directe omgeving?’ Ik ben van mening dat het nemen van verantwoordelijkheid is wat je ermee doet voor een ander.

Ik was ook blij verrast met de vele reacties op onze enquête voor het verkiezingsprogramma. De input van onze inwoners en leden is verwerkt in dit verkiezingsprogramma. Samengevat is het toekomstbeeld van Weert: “Weert een gezonde groene stad, die duurzaam ontworpen en ingericht is op het gebied van energie, klimaat-adaptief en openbare ruimte. Waar de voetganger, fietser en het openbaar vervoer voorrang heeft op de auto en inwoners vitaal zijn. Het voorzieningenniveau hoog is en er ruim voldoende aanbod is van cultuur, onderwijs, horeca en winkelgebied.”

Samen met een topteam ga ik de aankomende periode met veel enthousiasme tegemoet om te zorgen dat een stem op D66 Weert een stem is voor een duurzamer Weert, voor een leven lang leren, voor een leefbare woonomgeving en voor cultuur, want cultuur maakt de samenleving.


Lizbeth Steinbach
Lijsttrekker D66 Weert