Gerard Knoop

Beeld: A. Van Helmond

Gerard Knoop (1958) is sinds 2020 actief als raadscommissielid namens D66 in de Weerter gemeenteraad. In het dagelijkse leven is hij IT specialist bij een multinationale toeleverancier van food en proces apparatuur.

  • 64 jaar
  • Weert

In mijn professionele leven in de machinebouw ben ik veel bij klanten geweest voor het uit-engineeren van de besturingssystemen van productiemachines voor onder andere, tabak, zoetwaren en verpakkingsmachines. Ik heb hiervoor de halve wereld rondgereisd en mij steeds verbaasd over hoeveel wij Nederlanders eigenlijk gemeen hebben met andere wereldburgers, namelijk dezelfde zorgen en wensen voor een goed leven. Ik ben dan ook tot de conclusie gekomen dat wij het hier nog niet zo slecht hebben, in onze mooie stad Weert.
 
Dit heeft mij gemotiveerd om niet aan de kant te blijven staan, maar om mee te doen met de lokale politiek, om daar waar mogelijk mijn steentje bij te dragen aan een goede besluitvorming, om onze stad nog verder te verbeteren.
 
Er zijn de laatste jaren veel extra taken naar de gemeente gekomen. Het vereist veel inzet van gemeentebestuur en ambtenaren om de taken te kunnen uitvoeren. Soms moeten er keuzes gemaakt worden en kan niet alles uitgevoerd worden zoals wij dat graag zouden willen, dan is het zaak te werken aan sluiten van goede compromissen en het bouwen van bruggen in het te voeren beleid.
 
Toekomstige ontwikkelingen, zoals de energietransitie en duurzaamheid, hebben mijn volle aandacht en zijn ook zeer interessant vanwege mijn technische achtergrond.
 
Tot zover mijn motivatie voor de politiek, hopelijk kunnen we als enthousiaste D66 fractie onze doelen waarmaken!

Mijn lievelingsplek in Weert is toch wel het bruisend centrum van de stad waar ik in mijn jeugd vele uurtjes heb doorgebracht en ik vind het nog steeds een fijne plek om te vertoeven.

Groei tot een moderne en fijne leefomgeving met hart voor de historie van onze mooie stad.
 
Kansen voor Weert met goed opgeleide arbeidskrachten met ruim aanbod van kwalitatief hoogwaardige bedrijvigheid en hoogwaardige moderne duurzame bebouwing.

Kansen op onderwijs gebied, aantrekken van MBO of HBO opleidingen.
Weert kan samen met Nederweert verder groeien als schakel tussen de regio’s Eindhoven en Roermond.

D66 betekent voor mij geloof in je eigen kunnen en mogelijkheden, samen met de mensen om je heen, om tot fantastische resultaten te komen.

Bouwen van meer betaalbare starterswoningen, zodat onze jeugd ook een thuis in Weert kan vinden en niet elders een woning hoeft te zoeken.
 
Modernisering en verbetering van het verkeerssysteem, denk daarbij aan betere fietsverbindingen, meer fietsstallingen, veilige rotondes voor fietsers en elektrische mobiliteit, maar ook het snel verkeersluw maken van het centrum en de woonwijken. 
 
Toezien op de controlerende taak van de gemeenteraad en verbeteren van de communicatie van de raad en het college om tot een goede besluitvorming te komen.

Weert groeit en verandert en zal nooit meer hetzelfde blijven. We moeten durven mee te groeien en toch onze oude (historische) waarden blijven koesteren.