D66 Zuid-Holland: De toekomst is nu

In maart gaat Zuid-Holland weer naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen. D66 Zuid-Holland kijkt verder dan morgen en maakt keuzes voor de toekomst. In aanloop naar de verkiezingen op 15 maart staan we regelmatig stil bij hoe D66 Zuid-Holland onze provincie gezonder, duurzamer en inclusiever wil maken. Deze week stellen we onze lijsttrekker Laura Neijenhuis voor. 

Laura is 30 jaar oud en woont in Rotterdam. Op dit moment is zij al Fractievoorzitter namens D66 in Zuid-Holland en Projectmanager Ruimtelijke Strategie bij een ingenieursbureau. Als Statenlid wil ze op laagdrempelige en innovatieve manieren de provincie dichter bij de inwoners brengen. ‘Om een antwoord te vinden op de grote vraagstukken van onze tijd moeten we samen aan de slag. Niet alleen in de grote steden, maar ook juist in de kleine kernen’, trapt Laura af.

Lijsttrekker D66 Zuid-Holland,Laura Neijenhuis - Beeld: D66 Zuid-Holland

‘Samen met een mooi team van kandidaten en een prachtig verkiezingsprogramma geeft D66 Zuid-Holland invulling aan de ambitie voor de toekomst en de belofte voor de komende periode. Het team van D66 staat klaar om van de provincie een gezonder, duurzamer en inclusiever Zuid-Holland te maken’, vertelt Laura.
 
De komende periode willen we weer meebesturen in de provincie. We willen de komende jaren ontzettend veel huizen bouwen, zodat er voor iedereen een plek is in Zuid-Holland. We maken werk van de energietransitie, stappen van het gas af en maken ruimte voor duurzame energie door ook windenergie op land toe te staan. We helpen agrariërs met de overstap naar kringlooplandbouw. We reduceren stikstof en versterken kwetsbare natuur, en leggen nieuwe natuur aan om in te recreëren’, zegt Laura. 

Nieuwsgierig naar het hele D66 verkiezingsprogramma voor de Provinciale Verkiezingen 2023? Lees hem op www.d66.nl/zuidholland. Wil je zelf actief bijdragen aan een groener en mooier Zuid-Holland of dichter bij huis actief zijn voor Wassenaar, word dan lid via www.d66.nl/wordlid