Reactie D66 op coalitiecrisis

De manier waarop de coalitie in Wassenaar na slechts vijf maanden uiteen is gevallen verdient geen schoonheidsprijs. Wassenaar heeft immers een stabiel bestuur nodig dat oog en oor heeft voor de inwoners, vrijwilligers, ondernemers, maatschappelijke organisaties en voor de vele verenigingen die onze mooie gemeente rijk is. Dat is zeker nodig in deze tijd, waarin steeds meer mensen moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen nu onze boodschappen steeds duurder worden en de energie- en de zorgkosten oplopen. In een tijd dat de natuur steeds verder onder druk komt te staan en jonge en oudere mensen geen geschikte woning kunnen vinden.

D66 heeft met verbazing gezien hoe een aantal partijen de inwoners en ondernemers direct na de verkiezingen overviel met een flinke ozb-verhoging en een verhoging van de toeristenbelasting. De strubbelingen binnen de coalitie illustreerden hoe ondoordacht deze lastenverzwaring was. Wat D66 betreft was hij ook volkomen onnodig.

Voor D66 is het belangrijk dat er nu een bestuur komt met een zo breed mogelijk draagvlak in de gemeente. Met volwassen, rolvaste bestuurders die bereid zijn om in het algemeen belang compromissen te sluiten en in goed overleg gezamenlijk werk willen maken van de opgaven waarvoor we in Wassenaar gesteld staan. Vanuit het gedeelde beeld dat Wassenaar er financieel gezien goed voorstaat en er geen fikse lastenverzwaring nodig is.

D66 zal met concrete ideeën en voorstellen blijven komen. Plannen voor de natuur en het klimaat, voor voldoende betaalbare woningen, goed onderwijs, en voor een levendig centrum. Plannen die vanuit deze gedeelde visie een bijdrage leveren aan wat nodig is voor Wassenaar en voor de Wassenaarders, nu en in de toekomst.

Fractie D66