Paut Kromkamp: ‘Wonen en zorg in samenhang bekijken’

Wonen en zorg, dat zijn de twee beleidsterreinen waar ik me op ga richten als kandidaat raadslid voor D66. Ik woon nu ruim een jaar in deze prachtige gemeente en ik wil mijn omgeving en alles wat hier speelt graag nog veel beter leren kennen. Ik neem mijn ervaring bij andere gemeenten en bij veel zorgorganisaties die ik heb mogen ondersteunen bij het anders werken in het sociaal domein graag mee.

Slim samenwerken, een nadruk op preventie en regievoeren vanuit een heldere visie blijken iedere keer belangrijke sleutels te zijn om hulp van goede kwaliteit te leveren en de kosten beheersbaar te houden. Ook in Wassenaar stijgen de kosten voor jeugdzorg, terwijl de tegemoetkoming vanuit het rijk eerder zal afnemen dan toenemen. Het relatief grotere aantal ouderen in onze gemeente maakt dat het beroep op Wmo voorzieningen ook verder toe zal nemen. Wat D66 heel belangrijk vind is dat er een goed bereikbaar ‘loket’ is, waar mensen zitten die de vragen van inwoners in samenhang kunnen bekijken, waar regie gevoerd kan worden om zaken in een logische volgorde te organiseren en te voorkomen dat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Paut Kromkamp

Beeld: Studio van der Plas

De beleidsterreinen in het sociaal domein, waaronder ook werk en inkomen vallen, hebben namelijk veel met elkaar te maken en hebben ook een directe relatie met wonen. Prettig en betaalbaar wonen hebben een positief effect op ons gevoel van welbevinden en op onze gezondheid. Voldoende contacten in de buurt en mensen op wie je terug kan vallen als je even wat meer hulp nodig hebt zijn essentieel. D66 maakt zich dan ook sterk voor een goede mix van woonvoorzieningen in de wijken waar jong en oud, alleenstaanden en gezinnen wonen. Het moet makkelijker en aantrekkelijker worden om grote woningen te splitsen in appartementen zodat meer mensen de kans krijgen om in ons mooie dorp te wonen. Initiatieven van inwoners om wonen en zorg te combineren verdienen een warm onthaal en hulp bij het realiseren. Net als initiatieven op het terrein van duurzaamheid zoals het aanleggen van meer buurttuinen.
Duurzaamheid en leefbaarheid combineren met meer onderling contact, daar zet ik me graag voor in.  

Paut Kromkamp, kandidaat raadslid D66