Global Goals Action Days

Op 24 en 25 september vinden de SDG Action Days plaats. In Wassenaar hebben we gelukkig een fantastisch inwonersinitiatief De Groene Meent. Zij organiseren veel activiteiten die bijdragen aan het behalen van de Social Development Goals (SDG’s, ook wel Duurzame Ontwikkelingsdoelen), en zetten op zaterdag 25 september de vele lokale duurzame initiatieven in het zonnetje.

De gemeente Wassenaar is sinds 2019 een Global Goals gemeente. Een motie daartoe van D66 werd door de gemeenteraad aangenomen. Het is mooi om te zien dat er sindsdien invulling aan het zijn van Global Goals gemeente is gegeven. Op de website van de gemeente staan nu de 17 SDG’s vermeld en geeft de gemeente aan wat zij allemaal al doen om invulling te geven aan de SDG’s.

Maar nog belangrijker dan het hijsen van de global goals vlag op 25 september en het vermelden op de website is dat de gemeente wil handelen in de geest van de doelen. Duurzaamheid en de SDG’s moeten doorwerken in het hele beleid van de gemeente, en vormen daarnaast een referentiekader om te toetsen hoe coherent de aandacht voor duurzaamheid in haar beleid is. En juist ook bij het opzetten van de nieuwe ambtelijke organisatie bieden de SDG’s een geweldige kans voor Wassenaar om een voorbeeldfunctie te vervullen. Door inwoners vroegtijdig te betrekken bij besluitvorming in hun eigen gemeente wordt het lokaal bestuur dichter bij inwoners gebracht. En tenslotte heeft de gemeente ook een belangrijke rol door het ondersteunen van de eigen inzet van bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

De SDG’s bieden ons een mogelijkheid om door onze eigen keuzes en acties bij te dragen aan het behalen van de SDG’s, hier en in het buitenland. En hoe meer organisaties deze SDG’s omarmen en ze tot uitgangspunt maken van hun organisatie en handelen, hoe groter de impact.

Ga daarom op 25 september naar een van de activiteiten van de Groene Meent in de Langstraat of in de Bibliotheek om je te laten inspireren en bepaal zelf hoe je bij kunt en wil dragen aan een sociaal rechtvaardige en duurzame toekomst. Tijdens de volgende raadsperiode zal D66 er alles aan doen om te zorgen dat de SDG’s centraal zullen staan in al het beleid en handelen van de gemeente. En dat begint straks op 16 maart 2022 wanneer u zich uit kunt spreken over welke kant wij op willen met Wassenaar.

Rogier Krabbendam

Lijsttrekker D66 Wassenaar