D66: ‘We hebben mensen nodig die een brug kunnen slaan tussen wijk en gemeente’

D66: ‘We hebben mensen nodig die een brug kunnen slaan tussen wijk en gemeente’

Afgelopen dinsdag stond weerman Reinier van den Berg voor een lege zaal in Theater de Warenar. Maar via YouTube bereikte hij toch veel inwoners van Wassenaar met een verhaal over depressies én een verhaal over perspectief en hoop. Met slimme oplossingen en maatregelen die we nu al zelf toe kunnen passen om klimaatverandering te stoppen.
 
Het Klimaatakkoord heeft de gemeente aangewezen als de regisseur van de warmtetransitie en Wassenaar werkt regionaal samen binnen de Regionale Energiestrategie (RES). We hebben in 2021 in Wassenaar zowel de RES als de Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld. Dat is belangrijk, maar nu moeten we er nu ook echt zo snel mogelijk mee aan de slag samen met de inwoners en ondernemers van Wassenaar.
 
Bij participatie in energie- en klimaatbeleid draait het om de verhouding tussen overheid en inwoners. Actieve burgers en ondernemers participeren niet zozeer in overheidsbeleid, maar richten zich als initiatiefnemers op de aanpak van een maatschappelijk probleem, soms ruim voordat de overheid met dit probleem aan de slag gaat. D66 wil dat daarom de gemeente een andere houding aanneemt, waarbij zij vooral faciliteert en ondersteunt.
 
Gelukkig hebben we in november ook de Verordening Inwonersparticipatie vastgesteld. Deze verordening gaat ons helpen bij het betrekken van inwoners en ondernemers d.m.v. overheidsparticipatie; het steunen van of een bijdrage leveren aan inwonersinitiatieven door de gemeente. Maar hoe kunnen we vervolgens in Wassenaar een brug slaan tussen deze wereld van het soms nogal abstracte beleid van de gemeente naar de wereld van inwoners en bedrijven en hun concrete initiatieven?
 
Tijdens de Klimaattafel riep weerman Reinier van den Berg de gemeente op om meer en beter te communiceren, om zo de energietransitie te bevorderen en inwoners te betrekken. Dat is een mooi begin. Maar we hebben naast inwoners en ondernemers die initiatieven nemen, ook mensen nodig die de verbinding kunnen leggen tussen deze initiatieven in de wijk en de gemeente. Ondernemend, vastberaden en vasthoudend, die zich goed in kunnen leven en op de juiste manier worden ondersteund door de gemeente. Ook wethouder Bloemendaal (D66) riep hier tijdens de Klimaattafel toe op. We kennen deze bruggenbouwers al, zoals de initiatiefnemers achter de Wassenaarse Energie Coöperatie, Samen Slim Rijden, de Groene Meent, de Buurkracht teams en de bezorgdienst van PukuP . Laten we hen zoveel mogelijk ondersteunen!
 
Wil jij ook meedenken en helpen om Wassenaar duurzamer te maken? Kijk op www.d66.nl/wassenaar en word lid.
 
Rogier Krabbendam
Lijsttrekker D66 Wassenaar