D66 Venray

Beeld: Gemeente Venray

Met trots presenteren wij u het verkiezingsprogramma van D66 Venray voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Het is een programma geworden waarin onze ambities, doelen en wensen beschreven zijn, met de focus op Venray.

Een gemeente waarin het leven voor alle inwoners gezond, betaalbaar, aangenaam en veilig moet zijn. Een Venray waar je kunt zijn wie je bent, je eigen weg kunt bewandelen en steun vindt als dat nodig is.

We kijken terug op een raadsperiode die een hectisch einde gekend heeft. We kijken ook terug op een raadsperiode waarin
D66 veel van haar ambities uit het verkiezingsprogramma 2018 in het coalitieakkoord 2018-2022 vertaald en daarna
gerealiseerd zag. D66 Venray heeft op alle dossiers een constructieve en oplossingsgerichte inbreng geleverd.

Natuurlijk hadden we graag een nog ‘groener’ en ‘duurzamer’ resultaat gezien, maar aan pragmatische compromissen is
niet altijd te ontkomen. Altijd stond het belang van de inwoners van Venray voorop. Het werk van onze fractie, Daan,
Emina, Bart en ondergetekende, alsmede de inzet van onze bestuurders Martijn en Jan durf ik gerust als succesvol te
benoemen. En zonder daar verder over uit te wijden; op de momenten dat het er om ging heeft D66 Venray de keuzes
gemaakt die passen bij onze kernwaarden.

En nu zijn we op weg naar volgende verkiezingen. Een nieuwe uitdaging en kans om in een positie te komen waarin we
onze ambities en waarden in kunnen brengen voor een beter Venray. Inhoudelijk gaan we daarin natuurlijk niet afwijken van
de weg die tot nu toe bewandeld is. Lees onze thema’s maar door. Je zult daarin veel, zo niet alles herkennen wat ons een
lokaal werkende partij maakt met uitgangspunten en idealen die bij de landelijke organisatie passen. Daar staan we dan ook
voor; het belang van Venray en haar burgers.

Website D66 Venray

Een programma waarin ambities, doelen en wensen beschreven zijn, met de focus op Venray. Een gemeente waarin het leven voor alle inwoners gezond, betaalbaar, aangenaam en veilig moet zijn. Een Venray waar je kunt zijn wie je bent, je eigen weg kunt bewandelen en steun vindt als dat nodig is.