Landelijke verkiezingen

D66 wil ‘eerlijk delen in schoon land’, zoals in 1972 al op onze verkiezingsposter stond. We zetten volop door om de doelstelling van 60 procent CO2-reductie in 2030 te halen. In 2040 willen we klimaatneutraal zijn. We hebben oog voor klimaatrechtsvaardigheid: iedereen moet mee kunnen komen.

We maken een echt thuis voor meer mensen werkelijkheid door meer huizen te bouwen en verbouwen. En we maken niet alleen meer betaalbare huizen beschikbaar, maar richten ook gezonde wijken en buurten in. Een sterkere positie van woningcorporaties helpt daarbij. Zo zetten we vol in op een hoge kwaliteit van leven, een goede basis voor iedereen en financiële zekerheid.

D66 wil een maatschappij met ruim baan voor de unieke talenten van ieder mens. Onze maatschappij kent nog steeds een grote ongelijkheid in kansen, welvaart, inkomen en gezondheid. Als je van ver komt, verdien je en krijg je meer ondersteuning. Zodat iedereen mee kan doen, ongeacht waar je bent geboren.

Gezondheidszorg moet weer gaan over wat nodig is, in plaats van waar recht op is. Zorg moet voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit zijn. Of dat nou gaat om een huisarts in de buurt of om aandacht aan het bed in het ziekenhuis. Dat vraagt om meer regie van de overheid op zaken die we eerder aan de markt hebben overgelaten.

Wij zijn Europa. De Europese Unie is evenzeer de som van zwaarbevochten compromissen als het resultaat van een compromisloze toewijding aan onze gedeelde idealen en waarden. Die waarden staan onder druk; binnen Europa, maar ook wereldwijd. Daarom blijven we werken aan een verbonden, dieper geïntegreerde en sterkere Unie.