Samen maken we Venray!

Met trots presenteerden en ondertekenden wij vandaag met onze samenwerkingspartners VVD VenrayVENRAY Lokaal en Samenwerking Venray het samenwerkingsakkoord: “Bouwen aan vertrouwen”.

Het vertrouwen in elkaar, het bewustzijn dat we deel zijn van een groter geheel en dat we gezamenlijk een groter belang dienen, namelijk het belang van onze mooie gemeente Venray.
We versterken elkaar en vullen elkaar aan vanuit ieders eigen unieke identiteit en talenten. Zo ook bij het oplossen van grote vraagstukken zoals de klimaatcrisis, de toestroom van vluchtelingen, (geestelijke) gezondheid van onze jongeren, de krapte op de arbeidsmarkt, de toenemende woon- en zorgbehoefte, de energietransitie en de stikstofproblematiek. In Venray willen we onze verantwoordelijkheid hierin pakken en bijdragen aan oplossingen.

De totstandkoming van dit akkoord op hoofdlijnen, met daarin elementen van álle acht verkiezingsprogramma’s, was een spannend en uitdagend proces. Er is met zeven partijen goed en constructief samengewerkt. Met veel plezier kwamen we samen heel ver. Helaas hebben we op het allerlaatste nippertje de eindstreep niet met zeven partijen mogen bereiken.

Morgen worden de kandidaat wethouders Daan Janssen, Erik van Daal, Wim de Schryver, Martin Leenders en Jan Jenneskens gezamenlijk voorgedragen aan de gemeenteraad van Venray. Morgen dus meer hierover.

Het samenwerkingsakkoord vind je op:
https://www.venray.nl/venrayse-partijen-bereiken-akkoord