?????? ???? ?? ?????????? ??? ???????????? ???? ??????????

In de afgelopen weken is veel te doen geweest rondom het voorstel om op verschillende plekken in Venray goede huisvesting voor ontheemden en andere groepen te realiseren. D66-Venray is voorstander van goede huisvesting voor ontheemden. Maar we vinden het ook belangrijk dat gekeken wordt naar mogelijkheden voor Venraynaren die met spoed een eigen dak boven hun hoofd nodig hebben.

In het nu voorliggende voorstel is alle aandacht gericht op de locaties in Oirlo, Oostrum en Brabander. Daar zijn we niet zo gelukkig mee, want een dergelijke aanwijzing in deze fase van het proces vinden wij een stap te vroeg. Omwonenden, belangengroeperingen en andere betrokkenen hebben hierover in de afgelopen twee weken ook hun mening gegeven, en dat hebben we gehoord. Nog nadrukkelijker als in het huidige voorstel moeten we aangeven dat er nog veel te doen is; omgevingsdialoog, financiële gevolgen, uitwerking van de inrichting en het afronden van de afspraken met eigenaren en potentiële beheerders. Die acties zijn nog op te pakken om tot een goed onderbouwd resultaat te komen.

Daarom hebben wij, in samenwerking met enkele andere partijen, gewerkt aan een aangepaste opdracht. Dit is in een amendement uitgewerkt. Dit betekent dat wij het voorstel willen aanpassen, en ook nog verschillende weegpunten meegegeven aan het College. Wij vinden echter nog steeds dat er voor de personen die hulp en bescherming nodig hebben ruimte moet zijn in dit land, dus ook in Venray. Wij beschouwen dat als een morele plicht waar we ons voor in willen zetten.

Via onderstaande link kom je bij het mede door ons ingediende amendement.
https://venray.raadsinformatie.nl/…/Amendement+VL+VVD…

Tevens hebben we weegpunten meegegeven voor het voorstel, deze vindt je via deze link. Je vindt het ook op de site van de Gemeente Venray in het RIS.
https://venray.raadsinformatie.nl/…/Bijlage+bij…