Zorgen om het maatschappelijk vastgoed

28 januari jl. stond het maatschappelijk vastgoed op de agenda van de raadsvergadering. D66Velsen maakt zich zorgen over de toekomst van het Maatschappelijk Vastgoed. Er worden nu besluiten genomen voor investeringen waaronder 3 miljoen voor de bibliotheek in Velserbroek, zonder dat duidelijk is welke functies er in Velserbroek gewenst zijn in de toekomst. Het college stelt dat de inhoud voor de stenen gaat, maar er worden nu besluiten genomen over stenen, zonder dat duidelijk is wat de inhoud is. D66Velsen pleit ervoor dat er eerst een duidelijk beeld komt welke functies je gaat aanbieden in de wijken en vervolgens kijkt hoeveel ruimte er dan nodig is, dit voorkomt leegstand in de toekomst! Er is een verkenning naar de maatschappelijke behoefte van buurtaccommodaties gestart, maar de uitkomst niet afgewacht, terwijl er al wel verstrekkende besluiten genomen worden.

Wij zullen als gemeente niet meer geld hoeven te subsidiëren op basis van de bestaande activiteiten die over gaan naar een andere locatie, want je hebt immers de ruimte die de organisatie niet gebruikt ingeruild tegen de meerprijs, maar iedere organisatie die een nieuwe activiteit wil starten en ruimte wil huren zal de marktconforme prijs moeten berekenen in de deelnemersbijdrage, mensen met een laag inkomen kunnen dan niet meer meedoen, tenzij de gemeente dit extra gaat subsidiëren.

Het gevolg zal zijn dat de kostprijs per activiteit fors omhoog gaat tenzij de gemeente extra gaat subsidiëren of de organisatie gaat naar alternatieve, goedkopere ruimte zoeken. In het eerste geval zullen mensen met een laag inkomen kunnen dan niet meer mee doen!

VVD stelde een gedifferentieerde huurprijs voor waar D66Velsen volledig achter kan staan, echter de voorgestelde tijd om de investeringen weer terug te verdienen zullen dan niet gehaald worden.

D66Velsen heeft er op gehamerd dat eerst de verkenning van de maatschappelijke behoefte van de buurtaccommodaties moest worden afgewacht, evenals de gesprekken met Stichting Welzijn over alternatieve bezuinigingen, anders dan in de begroting is vastgesteld. Wij willen voorkomen dat we straks weer met leegstand geconfronteerd worden. Daarom hadden wij een amendement opgesteld waarin we hadden opgenomen dat we pas écht goede besluiten over het maatschappelijk vastgoed konden nemen, als we dat in samenhang zouden doen, in plaats van versnipperd over iedere locatie individueel een besluit te nemen zoals het college voorstelde. Een meerderheid van de raad was dat helaas niet met ons eens en stemde tegen. Daardoor bleef een versnipperd beleid op tafel liggen, in plaats van een gedegen integrale visie van de raad. Omdat het voorstel van het college teveel onzekerheid bood en de raad te weinig kaders meegaf, kon D66Velsen niet anders dan met enige pijn in het hart, in het belang van de maatschappelijke organisaties, tegen het nieuwe maatschappelijk vastgoedbeleid stemmen. Het beleid waar we het college al jaren om vroegen, maar waarvan het resultaat simpelweg onvoldoende was.

Een meerderheid van de raad stemde wel voor, waardoor het college aan de slag gaat met het nieuwe beleid. Een versnipperd beleid met weinig kaders en waar vooral wordt gedacht in stenen, in plaats van functies. Toch wenst D66Velsen het college en de maatschappelijke organisaties, ondanks onze zorgen, wel veel succes bij de uitvoering van het beleid. Dat is uiteindelijk in het belang van ons allemaal. We hopen dan ook dat onze zorgen onterecht zullen blijken en blijven het daarom kritisch volgen.

Het interview met Els na afloop van de raadsvergadering

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.