We zijn alweer halverwege de raadsperiode

Bekijk hier de krantenadvertentie
We zijn inmiddels halverwege de huidige raadsperiode. Een goed moment voor D66Velsen om terug te kijken op wat wij hebben beloofd, u te informeren over wat we hebben bereikt en vooruit te kijken naar wat we nog willen bereiken. Wij doen dit op een moment dat er veel stilligt in het land en dus ook onze gemeente. Wij wensen al onze inwoners heel veel sterkte en succes in deze periode. Zorg goed voor uzelf en waar nodig, ook voor uw buren en familieleden.

Wat waren onze speerpunten voor deze periode?
Ons verkiezingsprogramma voor deze periode hadden we in 10 speerpunten gevat.

• Goed onderwijs, gelijke kansen
• Financieel gezond blijven
• Goede en toegankelijke zorg
• Sport en cultuur als verbinding in de samenleving
• Groen tussen de kernen behouden
• Goede bereikbaarheid; inzetten op OV en de fiets
• Gezond opgroeien in Velsen
• Velsen duurzaam en energieneutraal
• Voldoende betaalbare woningen
• Soepele regels voor ondernemers en initiatieven

Wat hebben we tot nu toe bereikt?
D66Velsen is na de verkiezingen met 5 zetels in de oppositie terechtgekomen. Hoewel het vanuit de oppositie moeilijker is om ons credo ‘D66Velsen krijgt het voor elkaar’ waar te maken, hebben we zeker niet stilgezeten. D66Velsen is de meest actieve partij in de gemeenteraad met het indienen van wijzigingsvoorstellen, moties en raadsvragen. Wij zijn constructief waar het kan en kritisch waar het moet. Zo houden we het college scherp en maken we onze beloftes waar!

Zo hebben we ons de afgelopen twee jaar steeds ingezet voor meer starterswoningen bij nieuwe bouwprojecten. We hebben ons tot nu toe succesvol verzet tegen bouwen in het groen tussen de kernen en juist meer ingezet op binnenstedelijke ontwikkelingen. Daarnaast hebben we voor elkaar gekregen dat een toegankelijke en inclusieve inrichting van onze gemeente in veel meer beleidvelden voortaan wordt meegenomen. We zetten ons in voor een duurzaam Velsen, bijvoorbeeld met meerdere duurzame voorstellen die door de raad zijn aangenomen. Ook is door ozne inzet het LHBTI beleid in de raad besproken.

Wilt u weten wat wij nog meer hebben gedaan? Kijk dan ook eens naar het nieuwsoverzicht op onze website: www.velsen.d66.nl/actueel

Wat willen we de komende twee jaar nog bereiken?

De komende twee jaar is er nog genoeg te doen. Zo willen we ervoor zorgen dat als er groen verdwijnt voor een (bouw)project, er voortaan meer of beter groen voor terugkomt. Daarnaast blijven we ons inzetten voor een goede bereikbaarheid van onze gemeente, bijvoorbeeld door de spitspont in stand te houden. Natuurlijk kunt u erop rekenen dat we ons blijven inzetten voor onze 10 speerpunten, waarbij verduurzaming, het groener maken van de gemeente en betere kansen voor iedereen onze hoogste prioriteit hebben. We hebben oog voor de actualiteit en nieuwe ontwikkelingen in de samenleving. D66Velsen krijgt het voor elkaar! Wilt u ons helpen met het waarmaken van onze doelstellingen? Dat kan! Wij zoeken nog mensen die zich nu en in de toekomst in willen zetten voor D66Velsen, bijvoorbeeld in de gemeenteraad of als steunfractielid. Interesse? Neem contact met ons op via [email protected] of kom eens langs bij een van onze fractievergaderingen.