Voortgang Regenboogbeleid Velsen: blijvende aandacht voor sociale acceptatie en tolerantie LHBTI+

Op verzoek van de fractie van D66Velsen is op 15 april jl. een sessie over de voortgang Regenboogbeleid georganiseerd.  Met deze sessie wil D66Velsen inzicht krijgen in behaalde resultaten van afgelopen 2 jaar en haar input geven voor de uitvoering van het beleid in 2021 en 2022.

In 2019 is het Regenboog in Velsen vastgesteld.  Dit beleid sluit aan bij het landelijk LHBTI+ beleid, zoals vastgelegd in de intentieverklaring van 12 oktober 2018. De deelnemende 54 gemeenten noemen zich regenbooggemeenten. Velsen is een van die regenbooggemeenten. Tijdens een korte terugblik, waarbij stil werd gestaan bij beperkte uitvoering van de speerpunten vanuit het regenboogbeleid, vanwege Coronacrisis, maar ook het succesvolle verloop van de coming-outdag 2020 in de Stadsschouwburg Velsen en Paarse Vrijdag op enkele Velsense scholen van het voortgezet onderwijs (o.m. Ichthus Lyceum en Gymnasium Felisenum).

Vervolgens werd aan de hand van stellingen de Raad door de regenboogbrigade uitgedaagd om mee te denken over de 6 speerpunten voor 2021 en 2022, te weten;

  • zichtbaarheid zijn als regenbooggemeente;
  • sociale veiligheid op scholen;
  • inclusief sporten;
  • zorg: aandacht voor LHBTI binnen zorgcentra (=Roze Loper);
  • Ouderen (ontmoeten en aanpak eenzaamheid);
  • specifieke doelgroepen: aandacht lhtbi Islamitische – en christelijke gemeenschap, statushouders/vluchtelingen.

De regenboogbrigade is een verzameling van organisaties (o.m. Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, COC Kennemerland, Stadsschouwburg Velsen en Stichting Welzijn Velsen), die zich aankomende periode actief bezighouden met het uitwerken van de speerpunten.

Vanuit de Raad kwamen een aantal goede suggesties voor het uitwerken van de speerpunten. D66Velsen geeft het belang aan van een blijvende aandacht voor sociale acceptatie en tolerantie van onze LHBTI-inwoners. Daarbij stelde wij onder meer voor, om de inzet van ambassadeurs per speerpunt. Daarbij kwam vanuit de Regenboogbrigade de opmerking dat de leden van de raad ook een ambassadeursfunctie vervullen.

Verder vroeg onze fractie aandacht bij het speerpunt” inclusief sporten” voor invoeren van de verklaring gelijkenbehandeling in de sport.  Ook onze opmerking om voorlichting aan specifieke doelgroepen via specifieke doelgroepen te organiseren wordt in de uitwerking meegenomen. Door wethouder Steijn wordt, op het voorstel van D66Velsen, toegezegd dat de gemeente een actieve rol zal vervullen in het opzetten van een Roze Lopers in Velsen. Het opzetten van een Roze Loper binnen zorginstellingen, bevordert de sociale acceptatie van (seksuele) diversiteit. Daarbij wordt  mogelijke problematiek van oudere LHBTI-ers (o.m. pestgedrag) opgepakt en bespreekbaar gemaakt.

Marc Hillebrink