Voorstel inzet fonds sociaal-culturele basisinfrastructuur niet concreet genoeg

Donderdag 13 september jl. werd tijdens een sessie de raad gevraagd een oordeel te vormen over het Fonds sociaal-culturele basisinfrastructuur. Om ervoor te zorgen dat er in de toekomst goede, multifunctionele gebouwen zijn, moet er een flink aantal aanpassingen gedaan worden. Daarvoor is in de perspectiefnota 2017, 1 miljoen euro  gereserveerd onder de noemer ‘fonds sociaal- culturele basisinfrastructuur’. De raad werd voorgesteld om dit gereserveerde bedrag vrij te geven om een aantal verbouwingen te kunnen starten.

D66Velsen vroeg zich tijdens de sessie af of het college ook duidelijk voor ogen heeft wat de consequenties zijn van de stappen die nu gezet gaan worden. D66Velsen kreeg het gevoel dat er gehoor wordt gegeven aan de overlevingsstrategie van de bibliotheek zonder dat er nagedacht en gesproken is over de consequenties voor het totale aanbod van maatschappelijke vastgoed. Want wat betekent het bijvoorbeeld voor het welzijnswerk en met name de accommodaties van de welzijnsinstellingen en cultuurinstellingen? Gaat er straks 1 gebouw sluiten of twee? Als dat het geval is, heeft het college dan ook nagedacht wat hiervan de financiële en sociale gevolgen zijn? En als we de lijn doorzetten om tot multifunctionele gebouwen te komen, waar D66Velsen overigens niet tegen is, zijn de gebouwen waar de bibliotheek momenteel gehuisvest zijn dan de meest geschikte gebouwen of hebben we mogelijk ook andere gebouwen die in aanmerking kunnen komen als multifunctioneel gebouw? Kortom is dit de gewenste situatie?

De plannen zijn wat D66Velsen betreft niet concreet en de inhoudelijke en financiële onderbouwing waren veel te mager om dit besluit in de raad van 27 september aanstaande te nemen.

Kortom: eerst moet er een duidelijk beeld zijn van ‘ Wat hebben we nodig en wat bieden wij nu in de diverse wijken’. Pas als die vragen zijn beantwoord moeten we ons af gaan vragen welke stappen genomen moeten worden om tot het ideale aanbod te komen. Verreweg de meeste partijen vroegen het college een vervolgsessie te organiseren waarin meer duidelijkheid gegeven wordt over het totale plan.