Versnelling woningbouw Platbodem

Donderdag 9 december was de sessie over het versnellen van de woningbouwplannen bij de Platbodem in Velserbroek. De woningnood is – net als in de rest van Nederland – hoog in Velsen. Zeker betaalbare sociale huurwoningen zijn schaars en daarom wil het college de procedure versnellen door de voorontwerpfase over te slaan in de procedure, iets wat vier maanden scheelt. D66Velsen is in de basis voorstander van versnelde procedures als dat maar niet ten koste gaat van de participatie mogelijkheden van de huidige bewoners van de wijk.

Startdocument Platbodem Velserbroek

Over deze eerste opzet van het plan is D66Velsen positief. De maatschappelijke waarde van 72 sociale huurwoningen in een prachtige wijk in Velserbroek zeer hoog is. Iedereen kent wel iemand die nu buitenspel staat op de woningmarkt. Een plan als dit met betaalbare huurwoningen is wat we dringend nodig hebben. Ook de vorm spreekt D66Velsen erg aan: iets hoger (maximaal 4 woonlagen), maar met meer ruimte ertussen voor openbaar groen. Zo draagt het plan ook toe aan de uitstraling en klimaatbestendigheid in de hele wijk.

Zorgen omwonenden

De noodzaak om snel te bouwen is enorm, maar een belangrijke voorwaarde voor D66 Velsen om in te stemmen met de versnelde procedure bij dit plan, is dat omwonenden voldoende worden betrokken. Zij kennen hun wijk immers het beste. Dat lijkt bij dit plan in het bijzonder nodig, want de impact is fors en omwonenden maken zich zorgen. Dat bleek ook uit de 14 schriftelijke reacties van 15 omwonenden en de insprekers tijdens de sessie. Omwonenden maken zich met name zorgen over de hoogte van de bebouwing, het percentage sociale huurwoningen (100%) en de impact op de parkeerdrukte. In het startdocument dat nu werd gepresenteerd waren al aanpassingen gedaan, zoals het verlagen van de maximale bouwhoogte van 5 naar 4 lagen. Ook heeft de wethouder na vragen van D66Velsen bevestigd dat – ondanks het overslaan van de voorontwerpfase – omwonenden nog ruime mogelijkheden hebben om het plan te beïnvloeden met zienswijzes en een volledig participatietraject over de inrichting van de openbare ruimte.

Doorstroming

De woningen die er komen zijn appartementen voor jongeren of ouderen. Door te bouwen voor die laatste groep hoopt initiatiefnemer Velison dat het project ook een impuls geeft aan de doorstroming in Velserbroek en ouderen te overtuigen om te verhuizen van een eengezinswoning naar een van deze kleinere appartementen, zodat er weer ruimte komt voor jonge gezinnen. D66Velsen heeft hier vragen over gesteld en de wethouder gewezen op het initiatief van Groot naar Beter uit grote steden, zoals Utrecht. Bij van Groot naar Beter ondersteunt de gemeente inwoners die willen verhuizen naar een passende woning, zoals ouderen die van een eengezinswoning willen verhuizen naar een appartement. Inwoners krijgen voorrang en soms zelfs een verhuisvergoeding. De wethouder heeft D66Velsen toegezegd hier onderzoek naar te doen.

Trampoline vereniging

Voorafgaande aan de sessie hoorden wij van trampolinevereniging TVIJ dat zij zich zorgen maakten over hun huisvesting en daarmee hun voortbestaan. Zij hadden na contact met de gemeente namelijk de indruk gekregen dat het huurcontract medio 2022 zou eindigen. Dit verbaasde ons omdat er afgelopen maart een motie van D66Velsen raadsbreed is aangenomen waarmee het huurcontract met de sportverenging zou verlengd worden tot medio 2023 en de gemeente zich actief moest inspannen voor het vinden van een nieuwe locatie voor TVIJ. Dat laatste heeft volgens ons te lang op zich laten wachten, omdat slechts enkele weken geleden een eerste bezoek aan het Polderhuis is geweest en een eerste analyse gemaakt van de mogelijkheden van trampolinespringen op die locatie. D66Velsen heeft de wethouder gevraagd om duidelijkheid te verschaffen over de huisvesting van TVIJ en vaart te maken met het vinden van een nieuwe locatie. Te meer omdat TVIJ heeft laten zien niet voor haar verantwoordelijkheden weg te lopen. Na doorvragen zei de wethouder toe dat het college hier schriftelijk op terug gaat komen, maar dat TVIJ waarschijnlijk – ook bij een versnelde procedure – tot eind 2023 in de huidige locatie kan blijven en dat het genoeg tijd zou moeten zijn om een nieuwe locatie te vinden.

Versnelde procedure of niet

Alles overwegende neigt D66Velsen sterk naar het goedkeuren van de versnelde procedure. De woningnood vraagt immers om een versnelling, zeker van dit type betaalbare huurwoningen. Bovendien zijn omwonende eerder al intensief betrokken bij de ontwikkeling van dit plan, is het plan aangepast op basis van hun zorgen en zijn er – ondanks de versnelling – nog mogelijkheden voor omwonenden om zich te laten horen met zienswijzes of het participatietraject over de indeling van de openbare ruimte. D66Velsen denkt dat bij dit plan een versnelling van de procedure mogelijk is zonder dat het ten koste gaat van een goede belangenafweging tussen alle betrokkenen, zoals woningzoekenden, omwonenden en de leden van TVIJ.

Mike Rijkers