Velsen past de informatieplicht vanuit de bijstand op maat toe

D66Velsen heeft naar aanleiding van een uitspraak over een bijstandsgerechtigde, afkomstig uit de gemeente Wijde Meren, die een boete ontving voor het ontvangen van boodschappen, raadsvragen gesteld. Met het stellen van de vragen wil D66Velsen inzicht krijgen op de uitvoering van de informatieplicht en terugvorderen van uitkeringen door de gemeente Velsen.  De informatieplicht houdt in, dat veranderingen in de situatie van de bijstandsgerechtigden, die belangrijk zijn voor hun uitkering, worden doorgegeven. Bijvoorbeeld: het ontvangen van inkomsten of samenwonen.

Zowel geldelijke giften als niet geldelijke giften vallen onder de Informatieplicht. Deze kunnen namelijk gevolgen hebben voor het recht op uitkering. Verantwoorde giften (o.m. giften bijzondere gelegenheden zoals huwelijk, verjaardag of feestdagen, zakgeld voor een inwonend kind of ontwikkeling of het welzijn van inwonend kind, max € 250) vallen hierbuiten. Daarnaast vallen ook giften van de Voedselbank of Het Fonds Urgente Noden hierbuiten. De geldelijke giften worden aan de hand van de persoonlijke omstandigheden “op maat” beoordeeld.

In 2019 waren er 80 fraudezaken, in 2020 waren het er 97. Wanneer een dergelijke zaak aan het licht komt, nodigt de gemeente de inwoner uit voor een persoonlijk gesprek, zodat hij of zij de situatie kan toelichten. Bij de beoordeling kijkt de gemeente altijd naar de situatie van de inwoner, zoals de mate van verwijtbaarheid en of er sprake is van bijzondere omstandigheden. Hier zijn de consulenten in getraind.

Voorbeeld: Het ontvangen van boodschappen door iemand, die bijzonder hoge woonlasten heeft of niet-vergoede medische kosten, en hierdoor hogere algemene kosten van het bestaan heeft, wordt anders beoordeeld dan iemand die door het ontvangen van boodschappen een aanzienlijk ruimer levensstandaard heeft dan gebruikelijk is in de bijstand.

D66Velsen is tevreden met het feit dat de gemeente bij beoordeling informatieplicht of mogelijke fraude, ondanks de wettelijke eisen, cliënten op maat beoordelen.

Marc Hillebrink

Bekijk hier de beantwoording van het college op onze raadsvragen