Teresa da Silva Marcos (nr. 8) over cultuur

Met de sluiting van het Kunstencentrum en Witte Theater is er een gat gevallen in het culturele aanbod in Velsen. D66Velsen wil inzetten op een cultuurhuis in Velsen waar diverse vormen van cultuur samen komen. Dit cultuurhuis kan samen gaan met de gewenste uitbreiding van de stadsschouwburg. Wel moet dit passend voor Velsen gebeuren, in samenwerking met culturele verenigingen en inclusief vlakke vloer.

Teresa da Silva Marcos staat voor D66Velsen op plaats 8 op de lijst van de gemeenteraadsverkiezingen en zet zich in voor cultuur. Teresa komtoorspronkelijk uit Portugal, woont in IJmuiden en is vormgeefster. “Ik zie dat cultuur verbindt en inspireert. Velsen kent veel inwoners die betrokken zijn bij het maken, verzorgen en ondersteunen van culturele aanbod. Een actief cultureel leven betekent veel mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, talenten te ontwikkelen en geïnspireerd te raken. Ik wens iedereen een inspirerend cultureel leven toe!”. 

D66Velsen zet zich in voor versterking van de bibliotheken. Wij willen het culturele leven versterken door kleinschalige initiatieven te ondersteunen en ruimte te bieden voor experimenten. D66Velsen zet zich in voor verhuizing en doorontwikkeling van het Pieter Vermeulen Museum als centrum voor natuur- en klimaateducatie. Zo zorgt D66Velsen voor een rijk cultureel leven in Velsen!

Teresa da Silva Marcos (nr. 8) over cultuur

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.