Steun D66Velsen voor wijzigen Algemene Plaatselijke Verordening Velsen (APV) 2019

Op 26 november heeft de Raad ingestemd met de wijziging ‘Algemene Plaatselijke Verordening  Velsen 2019’ (hierna APV).  In de APV is gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde, leefbaarheid en veiligheid opgenomen.  De eerste evaluatie van de gewijzigde APV heeft dit jaar plaatsgevonden, en leverde een aantal technische en redactionele wijzigingen. Daarnaast zijn in onze lokale APV een 3-tal nieuwe artikelen opgenomen.

Allereerst een artikel dat ziet op de regulering van het gebruik van lachgas. Per 1 januari 2021 zou een landelijke verbod op lachgas in werking treden. Het ministerie van VWS heeft het landelijke verbod echter uitgesteld, vanwege juridische gevolgen. Om op te treden richting het toenemende gebruik van lachgas, heeft Velsen echter besloten om, ter overbrugging richting landelijke regelgeving, een artikel tijdelijk in de APV op te nemen.  Gezien de onherstelbare schade, welke lachgas aanricht bij met name jonge gebruikers, is D66Velsen voorstander om tegen het gebruik van dit lachgas op te treden en nu op te nemen in de APV. Wij onderschrijven de gebiedsgerichte aanpak in deze.  Naast het optreden/handhaven blijft volgens ons de preventie en voorlichting over de gezondheidsrisico’s in deze een aandachtspunt.

Allereerst een artikel dat ziet op de regulering van het gebruik van lachgas. Per 1 januari 2021 zou een landelijke verbod op lachgas in werking treden. Het ministerie van VWS heeft het landelijke verbod echter uitgesteld, vanwege juridische gevolgen. Om op te treden richting het toenemende gebruik van lachgas, heeft Velsen echter besloten om, ter overbrugging richting landelijke regelgeving, een artikel tijdelijk in de APV op te nemen.  Gezien de onherstelbare schade, welke lachgas aanricht bij met name jonge gebruikers, is D66Velsen voorstander om tegen het gebruik van dit lachgas op te treden en nu op te nemen in de APV. Wij onderschrijven de gebiedsgerichte aanpak in deze.  Naast het optreden/handhaven blijft volgens ons de preventie en voorlichting over de gezondheidsrisico’s in deze een aandachtspunt.

Het tweede artikel wat opgenomen is, handelt over zichtbare uitingen van organisaties (bijv. motorclubs).  Het is vanuit het oogpunt van openbare orde en veiligheid niet wenselijk dat in de publieke ruimte nog uiterlijk vertoon plaatsvindt, dat verband houdt met verboden en ontbonden organisaties. Dit gelet op de intimidatie die daar uit voorkomt en op de overige redenen voor het verbod en de ontbinding.  Vanaf nu kan in Velsen richting dergelijke uitingen worden opgetreden.

D66Velsen is tevreden over het opnemen van het verbod op carbid-schieten tijdens de jaarwisseling in de APV.  Afgelopen periode bestaat in de media veel aandacht voor het carbid-schieten. Wij vinden het belangrijk dat naast het vuurwerkverbod deze jaarwisseling een verbod op carbid-schieten in Velsen komt. Naast risico’s op slachtoffers door onveilig afsteken van carbid, met als gevolg druk op de zorg is de kans op groepsvorming groot, waardoor mogelijkerwijze de Coronaregels worden overtreden.

Naast de aandacht voor voorgenoemde artikelen is door ons het voeren van vogels en knaagdieren onder de aandacht gebracht.  Afgelopen periode zijn er weer meerdere meldingen van overlast van vogels (meeuwen en duiven) en in een deel van IJmuiden  van ongedierte (muizen), door het overvloedig voeren gemeld.   D66Velsen vindt het jammer dat het voeren van vogels nog steeds niet in onze APV  is opgenomen. Dit is echter wel gebeurd in omringende gemeenten!  Wij zijn tevreden over de toezegging  van de portefeuillehouder, om bij andere gemeenten te inventariseren in hoeverre  het opnemen van een verbod op het voeren van vogels in de APV effectief is. Waarna de raad aan zet is om het voederverbod alsnog in de APV op te nemen.